TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
verilecek. Ayrıca, yarışma sonucuna göre her iki kategoride
olmak üzere birinciye 20 bin; ikinciye 15 bin; üçüncüye 10
bin TL ödül verilecek. Bütün bunlara ilave olarak; tüm takım-
lar arasından en fazla dokuz tanesine Yarışma Komitesinin
seçimleri doğrultusunda 2 bin 500’er TL Mansiyon Ödülü;
Detaylı Tasarım Raporunda en yüksek puanı alan takıma 2
bin 500 TL Detaylı Tasarım Raporu ödülü verilecek. Bir takı-
ma, yarışma alanına kadar 6 bin 500 TL verilecek. Kazandığı
ödüller olursa da ayrıca ödül verilecek.
10 – 16 Ekim tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ) Çayırova Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan yarış-
ma kapsamında lise/üniversite öğrencileri İHA’lar tasarlayıp
üretecekler ve araçlarının belirtilen görevlerdeki uçuş bece-
rilerini sergileyecekler. Yurtdışından Almanya, Azerbaycan,
Bangladeş, İngiltere, Estonya, Katar, Kıbrıs, Polonya ve Ro-
manya’nın ilgi gösterdiği yarışmada takımlar, yük dahil en
fazla dört kilogramlık araçlarla yarışmaya katılabilecek. Uçuş
sırasında araçtan herhangi bir yapı veya parça düşmemesi
gerekiyor. Araç veya yükte herhangi bir parça kaybı veya
şeklin değişiminde görev denemesi başarısız sayılacak.
İHA’ların özgün tasarım ve üretime sahip olmasının gerek-
tiği yarışmada, aracın özgünlüğü raporlarda açıklanacak ve
hakemler değerlendirmelerinde bunu dikkate alacak. Ayrı-
ca özgünlük, yarışma öncesinde yapılacak teknik kontroller-
de incelenecek. Tüm İHA’lar, deneme veya yarışma uçuşları
öncesinde güvenlik kontrolünden geçecek.
Yarışlarla ilgili ayrıntılı bilgi için:
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook