TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 38

38
Bülten
TEMMUZ 2016
M A R T E K F i r m a l a r ı n d a n H a b e r l e r
MARTEK Firması Hydromx Avrupa’da
Ülkemizi Temsil Edecek
Toplam sekiz firma ve projenin finale kaldığı Avrupa Bir-
liği (AB) Çevre Ödülleri 2016 Türkiye Programı kapsamında,
TÜBİTAK Marmara Teknokent firması HYDROMX “Enerji Tü-
ketimi ve Karbon Salınımında Yüzde 35 Azalma Sağlayan
Enerji Tasarruf Sıvısı Projesi” ile Estonya’da yapılacak finalde
Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
“Ürün ve Hizmet” kategorisinde finalist olan HYDROMX’in
Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özdoruk, ödül ve sertifikala-
rını, Ankara’da düzenlenen törende Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Mehmet Özhaseki’den aldı. Törende konuşan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye olarak kalkın-
maya, enerjiye ve yaşayabileceğimiz temiz bir çevreye ihti-
yacımız var. Türk sanayicilerinin bu konuda azami hassasiyet
gözeterek üretim yapmalarını ve yol haritalarını buna göre
düzenleyerek çevreyi de gözetmelerini diliyorum’” dedi.
HYDROMX, kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde
suyun yerine kullanılan ve Nano-TermoTM teknolojisi ile ısı
transfer verimliliğini artırarak yüzde 35’e varan tasarruf sağ-
layan organik bir nanolikid. Enerji tüketimi ve karbon salını-
MARTEK Firması’na Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) faaliyet göste-
ren Letta Teknoloji, STN ürün ailesi ile Bilim, Sanayi veTekno-
loji Bakanlığı’ndan “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” aldı.
2010 yılında TÜBİTAK MARTEK’te kurulan Letta Grubu (Letta
Teknoloji-Arelkom Elektronik), bilgi teknolojileri kapsamın-
da, bankacılık-ödeme sistemleri, uzak yönetim sistemleri,
M2M (machine-to-machine) teknolojileri konularında yeni-
likçi ürünler tasarlayıp üretiyor.
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi alan STN (Smart Transa-
ction Networking) ürün ailesi, ağırlıklı olarak kredi kartı POS,
yazar kasa ve benzeri terminallerin iletişiminde kullanılan
güvenli bir ağ erişim denetçisidir. Çevirmeli sayısal (E1, T1),
çevirmeli analog ve IP erişimi destekleyen çözüm, Türkiye ve
dünyada bir çok banka, finans kuruluşu ve telekomoperatö-
rü tarafından kullanılıyor.
Letta Grubu, TÜBİTAK MARTEK’te kurduğu elektronik üre-
tim tesisi ile tasarladığı ürünlerin prototiplerini ve seri üre-
timlerini yapabiliyor.
mında sağladığı avantaj ile Dünya’da ve Türkiye’de ilk ve tek
olan HYDROMX, 30 ülkede tescil edilmiş bir ürün ve Türkiye,
İngiltere, ABD, Hindistan gibi farklı coğrafyalarda soğutma
ve ısıtma sistemlerinde kullanılıyor.
2015 yılında Sabri Ülker Çevre ödüllerinde birinci olan
HYDROMX, daha önce de Hindistan, İngiltere gibi ülkeler-
den uluslararası ödüller kazandı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook