TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 38

38
Bülten
MAYIS 2016
DEMODAY’16 Basın Lansmanı :
“Girişime yatırım, geleceğe yatırım”
üye olunacağı, girişimci ve yatırımcıların ne şekilde bir araya
geleceği, bundan sonra nasıl bir süreç izleneceği hakkında
bilgiler verdi.
DEMODAY’16 günü, 23 Mayıs 2016 tarihinde, TÜBİTAK
MARTEK Teknoloji Serbest Bölgesi Gebze Yerleşkesi’ nde
gerçekleştirilecek.
DEMODAY’16 NEDİR?
Demoday Türkiye’nin en yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve gele-
ceği parlak girişimlerini seçen, seçilen bu başarılı girişimleri
yeni değer ve fırsatlar yaratan yatırımcılarla buluşturmayı
hedefleyen bir platformdur. Bu platform ile Türkiye’de ilk
defa TÜBİTAK Marmara Teknokent. liderliğinde, platform
ortaklarıyla birlikte yeni iş ortaklıkları ile yüksek getirileri
hedefleyen Türkiye’nin en başarılı ve büyüme potansiyeli
yüksek girişimcileri ile yatırımcılar buluşturularak, bu giri-
şimlerin büyüme ve girişim sermayesi yatırımları almaları
sağlanacak. DemoDay’16 da, finansa ihtiyaç duyan girişim-
ciler ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak isteyen
yatırımcılar bir araya getirilerek, sağlıklı bir ortamda sürdü-
rülebilir bir ilişki kurmalarının temeli atılacak.
Girişimcilerin ürünlerini ve projelerini paylaşacağı, yatı-
rımcıların da kaynak ayıracağı sosyal paylaşım ağı “Demo-
Day’16” Lansmanı, “Girişime yatırım, geleceğe yatırım” slo-
ganıyla, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) tarafından,
MARTEK Gebze Yerleşkesinde düzenlendi.
Lansmana Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK Marmara Teknokent
Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail
Çiler, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, KOSGEB Mü-
dürü Ertuğrul Çetinkaya, Sakarya Teknopark Genel Müdürü
Prof. Dr. Tahsin Engin, Kocaeli Teknopark Yönetim Kurulu
Üyesi Kadir Decdeli, Bolu Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sek-
reteri İsmail Gören, Gebze Teknik Üniversitesi TTO Müdürü
Dr. Abdurrahman Güngör, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreter Yardımcısı Teyfik Öztürk, Kocaeli Üniversitesi
TTO Yöneticisi Mehlika Kocabaş Akay, GOSB Teknopark TTO
Direktörü Tolga Bildirici, Düzce Teknopark Uzman Emrah Yıl-
maz ve pek çok üst düzey davetli katıldı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek yaptığı konuşmada; DemoDay platformuna nasıl
T Ü B İ T A K M A R T E K
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook