TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM’da Dünya Fikri Mülkiyet Günü düzenlendi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Strateji ve
Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcılığı (BYST) Patent Des-
MAM’da Dünya Fikri Mülkiyet Günü
tek Birimi (PDB) tarafından, 26 Nisan 2016 tarihinde, TÜBİ-
TAK MAM Konferans Salonunda“Dünya Fikri Mülkiyet Günü”
gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler çatısı altına kurulanWIPO
(Dünya Fikri Haklar Örgütü) tarafından da web sitesi üze-
rinden duyurulan etkinliğe TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde
bulunan merkez, enstitü ve birimler katıldı. Patent Destek
Birim Yöneticisi Gülsen Oksay ve TPE Kurucu Başkanı Uğur
Yalçıner, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında sunumlar
gerçekleştirdiler.
2000 senesinden bu yana, Dünya Fikri mülkiyet Teşkila-
tı’nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün
olan 26 Nisan, fikri mülkiyetin önem ve değerini gündeme
taşıma amacıyla, tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü
olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün ko-
nuşmacı olarak katıldığı “2. Uluslararası Özel Atık Zirvesi”
Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İki
gün süren Zirve’de altı oturumda 20 konuşmacı yer aldı.
Bu yıl “Elektronik Atıklar” temasının işlendiği zirveye Bir-
leşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Eski Direktörü, Klima
2020 CEO’su Svein Tveitdal, Çevre eski Bakanı Fevzi Ayte-
kin, Çevre eski Bakanı İmren Aykut, Çevre eski Bakanı Işılay
Saygın, KKTC Bayındırlık, Çevre, Kültür Bakanı Kutlu Evren
ve Müsteşar Gürkan Kara, Uzman Ekolog, Sinema Sanatçısı
ve Öğretim Görevlisi Ediz Hun’un da aralarında bulunduğu
sektörün her kesiminden 500’ü aşkın davetli katıldı.
“Türkiye ve Dünya’daki Elektrikli ve Elektronik Atık Uygu-
lamaları”
Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yüceer’in mo-
deratörlüğünü yaptığı ilk oturumda “Türkiye ve Dünyadaki
Elektrikli ve Elektronik Atık Uygulamaları” konusu işlendi
ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden
Uzman Araştırmacı Volkan Pelitli ana konuşmacı olarak yer
aldı. Pelitli konuşmasında; elektrikli ve elektronik atıkların
TÜBİTAK MAM “2. Uluslararası Özel Atık
Zirvesi”ne Katıldı
yönetimi ve karşılaşılan sorunlar, kısa, orta ve uzun vadeli
çözüm önerileri, açık-kapalı sistem işleme teknolojileri, ilk
yatırım ve işletme maliyetlerinden bahsetti. İki saat süren
oturumun ardından katkılarından dolayı Uzman Araştırma-
cı Volkan Pelitli’ye Devlet ve Çevre eski Bakanı Işılay Saygın
tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook