TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 30

30
Bülten
MAYIS 2016
CERN Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi (CERN) Sanayi İrtibat Ofisi ve TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliği ile, Türkiye’nin
CERN ortak üyeliği ve hızlandırıcı teknolojileri ile Dünyada
ve ülkemizdeki son gelişmeleri konu alan “CERN Bilgilendir-
me Semineri”TÜBİTAK MAM’da düzenlendi.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Stra-
teji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat
Makaracı, kurumsal yöneticiler ve araştırmacıların yanı sıra
özel sektör firma temsilcilerinin katıldığı Seminer’de, CERN
Türkiye Sanayi İrtibat Temsilcisi ve TOBB Başkanlık Özel
Müşaviri M. Hakan Kızıltoprak, ODTÜ Fizik Bölümü Öğre-
tim Üyesi ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilge De-
mirköz, Ankara Üniversitesi Türk Hızlandırıcı Merkezi Proje
Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Yavaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkant Ali Çetin ve Sönmez Trans-
formatör Yöneticisi Oğuz Sönmez bilgi ve deneyimlerini ak-
tardılar.
Dünyada Nükleer Enerji Yaygınlaşıyor”
CERN Bilgilendirme Semineri’nde konuşan TÜBİTAK MAM
Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Dünyada nükleer ener-
jinin yaygınlaştığını, yenilebilir enerjinin küresel ısınmanın
önemli çözümlerinden olduğunu söyledi. Seminer sayesin-
de, nükleer konusunda çalışan bilim insanları ve bu konu-
nun duayenleriyle bir araya geldiklerini belirten Tunaboylu,
Avrupa Birliği merkezli çalışmaların odağı olan CERN’de çok
önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildiğini aktardı. Nük-
leer enerji konusunun çok eskiden beri gündemde olduğu-
na işaret eden Tunaboylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğının bu konuda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü dile
getirdi.
TÜBİTAK’ın ana gündem maddesi olarak en son “Endüs-
tri 4.0 ve Nükleer Enerji” konusunda araştırmalara odakla-
nılması için karar aldığını vurgulayan Tunaboylu, sözlerine
şöyle devam etti:
“Dünyada gitgide nükleer enerji yaygınlaşıyor, bazı ülke-
lerde azalma görülse de Almanya gibi, biliyoruz ki Japonya
da tekrar santrallerini açmaya başlayacak. Çünkü yenilene-
bilir enerji küresel ısınmanın önemli çözümlerinden birisi
olarak gözüküyor. Türkiye’de henüz çalışmakta faal olan
nükleer enerji üreten büyük ölçekli bir sistemimiz yok. İki
proje var. Birinde biz aktif olarak görev alıyoruz. Yer ve Deniz
Bilimleri Enstitümüz çalışmalarını Sinop’ta yapıyor. Bundan
sonraki dönemde yapmak istediğimiz, bunun bir yol harita-
sını çıkarıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışıp, TÜ-
BİTAK olarak özellikle MAM özelinde Türkiye’nin daha hızlı
yol almasını sağlamak.”
Tunaboylu, yenilenebilir enerji konusunda birçok ülkede
gelecek 10-20 yılda çok ciddi yatırımlar yapılacağını belirtti.
Nükleerde birçok ülkenin çok daha fazla yatırım yapacağını
gördüklerini ifade eden Tunaboylu, seminerden çıkan bilgi-
leri, hazırlayacakları nükleer yol haritasında kullanabilecek-
lerini sözlerine ekledi.
Uzmanlar tarafından “CERN, Sanayi ve Üniversite Üçgeni”,
“CERN’de Firmalarımızın Başarı Örnekleri” ile “CERN ile İş Fır-
satları ve İhale İlanları” başlıklı sunumların yapıldığı Semi-
ner, CERN ile yapılan çalışmaları ve gelişmeleri paylaşmak,
olası ortak çalışma olanaklarını değerlendirmek gibi konu-
larda katkı sağlayarak bir sinerji meydana getirdi.
T Ü B İ T A K M A M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook