TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 28

28
Bülten
MAYIS 2016
KAYS Projesi Geliştirme Çalışmaları Tamamlandı
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi kapsa-
mında, 16 Ağustos 2012 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ve TÜ-
BİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
arasında imzalanan sözleşme ile başlayan yazılım geliştirme
çalışmalarında, son ara ürün faaliyetleri başarıyla tamam-
landı.
Paydaşlar tarafından iletilen iyileştirme ve değişiklik is-
teklerinin yazılıma yansıtıldığı altı aylık aktif bakım dönemi
başladı. KAYS ile; Tüm ajanslar tarafından verilen destekler
anlık olarak izlenebiliyor ve raporlanabiliyor; Proje başvuru-
su, değerlendirme dönemi ve başvurusu kabul edilen pro-
jelerin izlenmesi sırasında oluşabilecek ajanslar arası yorum
ve uygulama farklılıkları en aza indiriliyor; Sistem kullanımı
T Ü B İ T A K B İ L G E M
ile işlemler daha hızlı yapılıyor, insan faktörü nedeniyle or-
taya çıkabilecek hatalar en aza indiriliyor; Yetkili personelin,
sadece yetkili olduğu verileri görmesi sağlanıyor. Böylece
bilgi gizliliği ve güvenliği düzeyi artırılmış oluyor; Tüm Tür-
kiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD)
havuzu ile BD sürecinin daha şeffaf, etkin ve hesap verilebilir
olması sağlanıyor; Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güve-
nilir şekilde yönetilmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlana-
bilmesi ile karar vericilere yol gösterecek bilgiler sağlanıyor.
3,5 yıldır tüm Türkiye’de aktif olarak kullanılan sistemde
kullanıcı sayısı 50.000’i geçti. Çağrıya çıkılan 276 adet Mali
Destek Programı kapsamında 19 bin 500 adet proje başvu-
rusu alındı. Bu başvurulardan sözleşmesi imzalanan 4 bin
450 adet projenin toplam bütçesi ise 2,5 Milyar TL’yi aştı.
Kozmetik Sektörü Temsilcilerine ÜTS Eğitimi Verildi
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülen Ürün Takip Sistemi
(ÜTS) Projesi kapsamında, 13-28 Nisan 2016 tarihleri arasın-
da, kozmetik sektöründeki üretici ve ithalatçı firmalardan
yaklaşık 200 kullanıcıya uygulamalı yazılım eğitimi verildi.
YTE eğitim teknologları tarafından ÜTS kullanıcı, firma ve
yetki yönetimi işlevleri ile ürün kayıt işlemleri, eğitime ka-
tılan temsilcilere anlatıldı. Firma temsilcilerinin ÜTS’ye koz-
metik ürün kayıt başvurularını gerçekleştirebilmesi amacıy-
la teknik destek ve rehberlik sağlandı.
KAYS Projesi ile
tüm ajanslar tarafından
verilen destekler anlık
olarak izlenebiliyor ve
raporlanabiliyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook