TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 22

22
Bülten
MAYIS 2016
TÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler: Prof. Dr Talip Alp
Metalürji alanındaki çalışmaları ile tanınan Bilim Kurulu
Üyemiz Prof. Dr. Talip Alp, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Duayenlerle Söyle-
şiler” programında Dr. İhsan Erdem Kayral’ın sorularını ya-
nıtladı.
1949 yılında Midyat’ta ilkokul eğitimine başlayan Prof.
Alp, başta babası olmak üzere çevresindeki büyüklerinin
kendisini okumaya teşvik ettiğini ifade etti. Ortaokulu ve
liseyi Diyarbakır’da tamamladı. Prof. Dr. Talip Alp, öğret-
menlerinin sadece bilgi birikimleriyle değil, hayata ilişkin
tecrübeleriyle de kendilerine çok önemli birer yol gösterici
olduklarını belirtti.
Liseyi birincilikle tamamladıktan sonra İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Maçka Yüksek Okulu’nun Elektik Elektronik
Bölümleri ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kabul
aldı. Tercihini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yana kul-
lanan Prof. Alp aynı dönemde girdiği Devlet Burs Sınavını
(Avrupa) okula başladıktan 3 ay sonra kazandığını öğrendi.
1961 yılında İngiltere’ye giden Prof. Dr. Talip Alp ilk yılını dil
okulunda geçirdikten sonra Londra Üniversitesi’nde eğiti-
mine başladı. 1963 yılında kabul aldığı Manchester Üniver-
sitesi Metalürji Bölümü’nden 1966 yılında birincilikle mezun
oldu. Aynı üniversitede doktoraya başlayan ve tamamlayan
Prof. Alp, 1980-1992 yılları arasında her yıl araştırma yapmak
için İngiltere’ye gittiğini belirtti.
Bu durumda üniversitenin kendisine sunduğu imkânların
da önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Prof. Alp, yurtdışı-
na her gidişinde en az 1 yayın yaptığını, gençlerin de ken-
disinin yaptığı gibi bilimsel çalışmaları en iyi şekilde yerine
getirebilmek için tüm şartları zorlamaları gerektiğini belirtti.
“Öğretmenlerim Hayat
Tecrübeleriyle Yol Gösterici Oldu”
D u a y e n l e r l e S ö y l e ş i l e r
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook