TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Medipol Üniversitesi’nde COST ve İkili İşbirliği Destekleri Bilgi Günü
Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde
COST Kuruluşu ve TÜBİTAK İkili İşbirliği Program Destek
Programlarına yönelik bir Bilgi Günü düzenlendi.
Medipol Üniversitesi ve çevre üniversite kurum ve ku-
ruluşlarından gelen yaklaşık yirmi araştırmacının katıldığı
etkinlikte ikili işbirliğine yönelik araştırma desteklerimiz,
ikili işbirliği programlarına başvuru şartları ve şekilleri, işbir-
liğimiz olan ülkeler ve istatistiki bilgiler, COST Kuruluşunun
genel yapısı, COST Aksiyonlarına katılım kuralları, COST ka-
tılımından elde edilecek kazanımlar ve Türkiye’nin COST ka-
tılım istatistikleri gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.
TSK Kursiyerlerine TÜBİTAK UZAY Tecrübeleri Aktarıldı
TSK Kuvvet Komutanlıkları ve Elektronik Harp Sistemleri
Oryantasyonu ve TSK Müşterek EH Oryantasyonu kapsa-
mında bir grup kursiyer TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret etti.
24 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen ziyaret kapsamın-
da BTYK Toplantı Salonunda Kurumsal İletişim Grubundan
Necmi Demir ve Merve Özek tarafından Enstitüyü tanıtan
bir sunum yapıldı. Tamamlanan ve halen devam eden bazı
projelerle ilgili bilgiler verildi ve tanıtım filmleri izletildi.
Kursiyerlerden gelen teknik sorulara Yer Destek Sistemleri
Grubundan Başuzman Araştırmacı Bülent Avenoğlu cevap
verdi. Buradan Yer İstasyonuna geçildi ve gerekli açıklama-
lar yapılarak buradaki faaliyetler hakkında bilgiler verildi.
Daha sonra HALE Laboratuvarına geçilerek burada Platform
Güç Sistemleri Grubundan Uzman Araştırmacı Banu Çiçek
Aydın’dan Elektrikli İtki Motoru hakkında bilgiler alındı.
Böylelikle, Enstitümüzü ve yeteneklerimizi daha yakından
tanımları sağlandı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Grubu Lideri
Şaban Yavuz Kara da sunuşta hazır bulundu.
APSCO Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye’den!
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreter
Yardımcılığı görevine TÜBİTAK’tan Dr. Egemen Özalp atandı.
2011 yılından beri üyesi olduğumuz, uzay araştırmaları ve
işbirliği alanındaki bilimsel faaliyetleri ile uluslararası çapta-
ki lider kuruluşlar arasında yer alan Asya-Pasifik Uzay İşbir-
liği Örgütü (Asia-Pasific Space Cooperation Organization-
APSCO) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Egemen Özalp
atandı.
Üye ülke adayları arasında APSCO tarafından gerçekleş-
tirilen değerlendirme sonucunda APSCO Genel Sekreter
Yardımcılığı’na atanan Dr. Egemen Özalp, TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde Kalite ve Süreç Yöne-
tim Grubu’nda Grup Lideri olarak görev yapıyor. Görevine 1
Nisan 2016 tarihi itibariyle başlayacak olan Dr. Özalp’e yeni
görevinde başarılar diliyoruz.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook