TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 16

16
Bülten
MART
2016
Ekonomi Bakanlığı Aday Memurlarına Brifing
Ekonomi Bakanlığına yeni başlayan Dış Ticaret Uzman Yar-
dımcıları almış oldukları oryantasyon programı kapsamında
Enstitümüzü de ziyaret ettiler.
11 Şubat 2016, Perşembe günü gerçekleşen ziyaret kapsa-
mında kendilerine “hoş geldiniz” diyen Enstitü Müdürü Doç.
Dr. Lokman Kuzu, meslek hayatları boyunca dikkat etmeleri
gereken bazı tavsiyelerde bulundu.
Enstitü sunumu Kurumsal İletişim Grup Lideri Necmi De-
mir ve aynı Gruptan Uzman Yardımcısı Merve Özek tarafın-
dan yapıldı. Enstitümüz ve yeteneklerimiz hakkında edinmiş
oldukları bilgilerle takdirlerini ifade ederek Enstitümüzden
ayrıldılar.
MEBS Subay Eğitimi Kursiyerleri TÜBİTAK UZAY’da İncelemelerde bulundu
TSK MEBS Subay Eğitimi kapsamında Ankara’da bulunan
kursiyerler Enstitümüzü ziyaret ettiler.
10 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret kapsa-
mında, BTYK Toplantı Salonunda Kurumsal İletişim Grup
Lideri Necmi Demir ve aynı gruptan Merve Özek tarafından
Enstitümüzü ve faaliyetlerimizi tanıtan bir sunum yapıldı.
Sunum sırasında salonda bulunan, Yer Kesimi Yazılım Gru-
bundan, Uzman Araştırmacı Ömer Berat Sezer, katılımcıların
sorduğu teknik sorular cevaplandırıldı.
Libyalı Bilim Adamı TÜBİTAK UZAY Enstitüsünü Ziyaret Etti
Libya Araştırma, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr.
Faisal A. Mohamed Enstitümüzü ziyaret Etti.
26 Şubat 2016 tarihinde, Enstitü Yönetim Toplantı Salo-
nunda, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yılmazın ev sa-
hipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, İş Geliştirme
Grup Lideri Dr. Sadık Murat Yüksel ve Uzaktan Algılama
Grup Lideri Dr. Ufuk Sakarya tarafından birer sunuş yapıla-
rak Enstitümüz ve yeteneklerimiz hakkında bilgiler verildi.
Daha sonra HALE laboratuvarını da ziyaret eden Genel Mü-
dür’e, altyapı tanıtımı Uygulamalı Bilimler Grubu Lideri Dr.
Demet Uluşen tarafından yapıldı. İş Geliştirme Grubundan
Aziz Koru ve Kurumsal İletişim Grubundan Necmi Demir de
ziyarette yer aldılar.
T Ü B İ T A K U Z A Y
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook