TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
kenlik katsayısı sıfıra yakın seviyede azaltıldı.
Camların yüksek seviyelerde ısı ve ses yalıtımı sağlandı.
10-4 Torr seviyelerinde vakumlanan camlar aralarında ses
ve ısıyı aktarabilecek moleküllerden arındığı için bu sevi-
yelerde yalıtım sağlayabiliyor. Camlar arası mesafe mikron
seviyelerde tutulan ve yalıtım testleri yapılan vakumlu cam
-400C ile 1000C değerleri arasında birçok alanda kullanıma
uygun. Isı iletim katsayısı 0,5 W/mK’ e vakumla düşerken
bunu aynı zamanda 0 değerine daha yakın noktalara ultra
yüksek vakum ile düşürmek mümkün. Bu değer günümüz
çift camlarında 1,5 W/mK ‘dir.”
Projenin Bir AdımÖtesi Savunma Sanayiine Açılıyor
Prof. Dr. Lütfi Öksüz, projenin bir sonraki aşamasında ya-
pılan çalışmada, bu teknolojinin akıllı cam teknolojisi ile en-
tegre edilerek, yalıtım özelliğinin bir adım öteye taşındığını,
yüksek vakumlu camlara elektromanyetik dalga ve optik
yalıtımı özelliği kazandırıldığını belirtti. Bu özelliğin camlara
savunma sanayinde yeni bir alan açtığına işaret eden Prof.
Öksüz, “Akıllı cam özelliği kazanan camlar taşıdığı elektrok-
romik özellik sayesinde istenilen renklerde üretilebiliyor.
Yani artık yeni nesil binalar güvenli olmasının yanında fütü-
ristik olacak. Isı ve ışık geçirgenliklerini ve istenmeyen ışın-
ları kesmek mümkün” diye konuştu.
Prof. Dr. Lütfi Öksüz, gereken ilgi ve desteğin sağlanması
halinde, tüm Dünyanın üzerinde çalıştığı yüksek yalıtım ve
korunma teknolojisi alanında başarıya ulaşan bu projelerin
seri üretim ile sonuçlandırılabileceğini belirtti.
Firmanın TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen, başarı-
ya ulaşmış ve geliştirmekte olduğu diğer proje detayları için
‘’plazmatek.com’’ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
TÜBİTAK Desteğiyle Üretildi
Prof. Dr. Lütfi ÖKSÜZ:
“Akıllı cam özelliği kazanan camlar taşıdığı elektrokro-
mik özellik sayesinde istenilen renklerde üretilebiliyor.
Yani artık yeni nesil binalar güvenli olmasının yanında
fütüristik olacak.”
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook