TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 22

22
Bülten
OCAK 2016
durumlarda herhangi bir malzeme kullanma ihtimali olma-
dığı için bu teknolojiye sahip olunması gerektiğini vurgu-
layan Usta, “Mutlaka nikel esasla süper alaşım kullanmak
zorundasınız ve bunun da tek kristal teknolojisi kullanılarak
üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir malzemenin
yüksek sıcaklıklarda ve mekanik özellikler gerektiren yerler-
de kullanma ihtimali yoktur” diye konuştu.
Bunların kritik teknolojiler olduğunu ve sahip olunmadığı
takdirde ambargo gibi durumlarda satın alınamayacağını
anlatan Usta, “Bundan yola çıkarak Kalkınma Bakanlığının
desteği ve TÜBİTAK MAM’ın kendi imkanlarıyla bir altyapı
TÜBİTAK’tan Yerli Uçağın Motoru
Uçak motorlarının en önemli parçalarından biri olan tür-
bin kanatlarının Türkiye’deki ilk prototip üretimi TÜBİTAK
MAM Malzeme Enstitüsünde yapıldı. Başta yüksek sıcaklık
olmak üzere çok yönlü kuvvetler, yüksek hız ve zor çevre
şartlarına uzun süre dayanabilme özelliğine sahip olduğu
için, yeni nesil jet motorlarında kullanılan süper alaşım tek
kristal türbin kanatlarının Türkiye’de yapılmasına yönelik
çalışma başlatan TÜBİTAK, Malzeme Enstitüsü’nde kurduğu
laboratuvarda, söz konusu parçanın prototip üretimini ger-
çekleştirdi. Bin santigrat derecenin üzerinde işlevini yerine
getirme özelliğine sahip türbin kanadının yerli ürüne dö-
nüştürülmesiyle milli uçak üretiminde en kritik safhalardan
biri de aşılmış olacak.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Me-
tin Usta, özellikle havacılık alanında ilerlemek için nikel-tek
kristal teknolojilerine sahip olunması gerektiğini söyledi.
Sürünme ve yorulma gibi mekanik özelliklerin açığa çıktığı
T Ü B İ T A K M A M
TÜBİTAK MAMMalzeme Enstitüsü’nde,
uçak motorunda 1350 santigrat dereceye
ulaşan sıcaklıkta görevini
sorunsuz yerine getiren tek kristal
türbin kanadı prototipi üretildi.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook