TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 18

18
Bülten
OCAK 2016
İ n o v a s y o n d a T ü r k i y e - H o l l a n d a İ ş b i r l i ğ i
Litvanya Heyetinden Nezaket Ziyareti
Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brūzga
ve Litvanya Inovasyon ve Teknoloji Ajansı (MITA) yetkilileri,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’e bir nezaket zi-
yaretinde bulundu.
Ziyarette Türkiye ve Litvanya arasında bilim, teknoloji ve
inovasyon alanlarında işbirliği olanakları ve iki ülke arasında
olası bir bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşmasının en kısa
sürede akdedilmesi hususunda mutabakata varıldı.
İnovasyonda Türkiye - Hollanda İşbirliği
Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında, İnovasyon Platfor-
mu İyi Niyet Anlaşması, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Or-
kun Hasekioğlu ile Hollanda Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik
ve İnovasyon Müsteşarı Jasper Wesseling tarafından imza-
landı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon Hafta-
sı kapsamında Türkiye-Hollanda İnovasyon Platformu İmza
Töreni gerçekleştirildi. Türkiye ve Hollanda arasında ortak
inovasyon platformu kurmak üzere yapılan iş birliğiyle, iki
ülkenin üniversiteleri, bilim merkezleri ve inovasyon mer-
kezleri ile karşılıklı bilgi alışverişi, öğrenci değişimleri ve tek-
noloji transferleri hedefleniyor.
Söz konusu platformun kurulması için iyi niyet anlaşması
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ile Hollan-
da Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik ve İnovasyon Müsteşarı
Jasper Wesseling tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlik
kapsamında imzalandı. İmza töreninde Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu.
İmza töreninde konuşan Hasekioğlu, enerji ve lojistik gibi
stratejik alanlarda bilgi paylaşımı yapacaklarını belirterek,
“Üniversiteler, kurumlar ve şirketler arasında ortak toplan-
tılar ve seminerler düzenleyerek iş birliğini geliştireceğiz”
dedi. Start up’ların gelişimi için çalışmaları hızlandıracak-
larını aktaran Hasekioğlu, Hollanda ile sağlanan sinerjiden
memnuniyet duyduklarını söyledi.
Hollanda Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik ve İnovasyon
Müsteşarı Wesseling ise, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın,
iki ülkenin AB programlarındaki ortak çalışmalarını ileri
aşamaya taşıyacağını belirtti. Wesseling, “Ufuk 2020 prog-
ramındaki ortaklıklarımızı ileri aşamaya taşıyacağız. Üniver-
sitelerimiz arasında ortaklıklar yapacağız. Beş sektörde şir-
ketler arasında yeni iş birlikleri inşa edeceğiz” diye konuştu.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook