TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yazılım, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, nanotek-
noloji, yenilenebilir enerji gibi konularda hizmet verecek
olan Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK Tınaztepe yerleşkesi-
nin “Beta” isimli yeni binası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık’ın katılımıyla açıldı.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, “Eksiğimiz, takım oyununu iyi oynayamıyoruz. Takım
oyunu becerisini de kazandırdığımız zaman Türkiye’yi tuta-
bilene aşk olsun” dedi. Beta binasının sıradan bir bina olma-
dığını kaydeden Işık, “İzmir’de bunun gibi yüzlerce, binlerce
bina yapılıyor ama bu binaya kimlik veren içinde yapılan
iştir. Dünya artık Ar-Ge ve inovasyonun etrafında dönüyor”
dedi.
Türkiye’nin 13 yılda çok önemli başarılara imza attığını,
milli gelirin yükseldiğini, ihracatın arttığını belirten Bakan
Işık, şöyle devam etti:
“Bunlar gerçekten önemli başarılar ama Türkiye’nin yeni
bir başarı hikâyesine ihtiyacı var, yeni atılıma ve yeni sıçra-
maya ihtiyacı var. Bu atılımın ve sıçramanın yapılabilmesi
için bir tek ön şartımız var, Ar-Ge ve inovasyon. Artık Tür-
kiye güçlü olduğu alanlarda katma değeri yüksek ürünler
üretmek zorunda. Türkiye yeni teknoloji alanlarında ‘ben de
varım’demek zorunda. Dünyada teknolojiyi ithal eden, satın
alan ve tüketen ülke olmak değil, üreten, geliştiren ve ihraç
eden ülke olmak zorunda. Bu yol çok zor ve meşakkatli bir
yol. Bu yola çıkan insanları yalnız bırakmamayı ve destek-
lemeyi de biz hükümet olarak kendimize görev görüyoruz.”
Türkiye’de bugün 48 teknoparkın faaliyette olduğunu,
teknoparklarda 35 binin üzerinde insanın çalıştığını ifade
eden Bakan Işık, “2 milyar doların üzerinde ihracatımız var
ama yetmiyor, daha iyisini yapmak zorundayız. Bunun için
de önümüzdeki hafta bir Ar-Ge reform paketini hazırlıyoruz.
Teknoloji geliştirme bölgelerini ihtisas teknoparkları nokta-
sına da getireceğiz” diye konuştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün
de DEPARK bünyesindeki çalışmaların sürdüğünü, üniversi-
te, sanayi işbirliği gerçekleştirdiklerini, alfa ve betadan son-
ra en kısa zamanda gama binasını da hizmete açacaklarını
kaydetti. DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat
Özgören de sadece bina açmadıklarını, mental dönüşüm
gerçekleştirdiklerini de söyledi.
Açılışa İzmir Valisi Mustafa Toprak, TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, İzmir Barosu Başkanı Aydın
Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzun, DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Öz-
gören ve akademisyenler katıldı. Açılışta, ulusal ve uluslara-
rası bilimsel yarışmalarda dünya birincilikleri ve en iyi proje
ödülleri kazanan öğrencilerin projeleri de sergilendi.
DEPARK BETA Törenle Hizmete Girdi
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook