TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK’e, “Girişimci Destekleyen
AR-GE Uzmanlık Özel Ödülü”
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT, 2015 Yılı Küresel Serbest
Bölgeler Yarışmasında “Girişimci Destekleyen Ar-Ge Uzman-
lık Özel Ödülü”nü kazandı. FDİ Magazin tarafından tümdün-
ya serbest bölgeleri arasında her yıl düzenlenen yarışmada,
en başarılı serbest bölgeleri seçilerek, ilan ediliyor ve yatı-
rımcılara tanıtılıyor.
Ulusal ve uluslararası girişimcilere sağlanan katkılar, teşvik
ve özelliklerini anlatarak, yaratılan katma değer hakkında
bilgi veren TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest
Bölgesi, Ar-Ge odağı ve her ölçekteki girişimciye verilen
desteklerle diğer serbest bölgeler arasında öne çıkarak özel
ödüle layık görüldü.
Financial Times’ın bir yan kuruluşu olan FDİ Magazin dün-
yadaki yatırımcılara, çeşitli yatırım olanakları ve sağlanan
teşvikler hakkında rapor sunuyor ve kurduğu Mükemmeli-
yet Merkezi aracılığıyla yatırımları yönlendirmek amacıyla;
marka farkındalığı yaratmak, sanayiye yön vermek ve yatı-
rım stratejileri oluşturmak üzere yuvarlak masa toplantıları
da dahil olmak üzere, çeşitli faaliyetler düzenleyerek, danış-
manlık veriyor.
halinde, 25’er bin lira destek sağlayacaklarını belirterek, se-
çilen 30 projeye de çeşitli yazılım destekleri vereceklerini
söyledi.
Dr. Çömlek’ten sonra açılış konuşmasını yapan KADEM
Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan; “Girişimcilik nasıl
ekonomik kalkınmanın tek yoluysa kadın girişimciliği de
kadınların ekonomik kalkınmasının en önemli yollarından.
Girişimci etiğiyle ilgili literatürde kadın girişimcilerin etik
değerlere daha fazla riayet ettiği ileri sürülür. Bu açıdan ka-
dınlar girişimcilik alanına değerler bakımından büyük katkı
sağlayacaktır. Bunun yanında problem çözme konusundaki
pratikliği ve güçlü sezgisiyle kadının iş dünyasında dönüştü-
rücü bir misyon üstleneceğine inanıyorum” dedi.
Ödül töreninde, Dr. Orhan Çömlek ve Sümeyye Erdoğan
tarafından sırası ile Girişimcilik Kampı sponsorlarına ve beş
başarılı kadın girişimci SinemNalbantoğlu, Servet Akçaalan,
Özge Coşut, Meltem Yılmazlar ve Yeliz Durgun’a ödülleri ve
plaketleri takdim edildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook