TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 38

38
Bülten
EKİM 2015
Türkiye’nin En İnovatif
30 Kadın Girişimcisi Belli Oldu!
Hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendiril-
mesi amacıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürü-
tücülüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile
31 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihlerinde“Kadın Girişimcilik Kam-
pı”gerçekleştirildi. Girişimcilik Kampı’na‘Bir FikrimVar’ diyen
400 proje başvurusu arasından, 30 kadın girişimci katıldı.
Kamp sonunda seçilen başarılı projelere, ulusal ve ulusla-
rarası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen finansal
desteklerden birini almaya hak kazanılması halinde, proje
başına 25.000 TL ilave destek sağlanacak ve ayrıca TÜBİTAK
Marmara Teknokent bünyesindeki Kuluçka Merkezi’nde bu
girişimcilere yer verilecek.
MARTEK yürütücülüğünde, KADEM işbirliği ile gerçekleş-
tirilen “Kadın Girişimcilik Kampı” ile kadınlarımızın girişim-
cilik yeteneklerinin arttırılması, girişimcilerin teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürebilmeleri
amaçlanıyor. Bu amaca yönelik olarak, MARTEK ve KADEM
işbirliğinde gerçekleştirilen girişimcilik kampı üç aşamalı
olarak gerçekleştirildi:
Birinci aşamada; Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yenilik içeren iş
fikri proje başvuruları, 10 Ağustos 2015 tarihine kadar kabul
edildi. İkinci aşamada, TÜBİTAK MARTEK hakemleri tarafın-
dan yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 proje seçildi.
Girişimcilik Kampı’na katılmaya hak kazanan 30 seçkin gi-
rişimci, 5 gün boyunca akademisyenler tarafından verilen
girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim
aldı. Ayrıca eğitimler süresinde, sahibinden.com Genel Mü-
dürü Burak Ertaş, Asaş Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı
Safa Bayar Yavuz ve İlab Holding Kurumsal İş Birlikleri Direk-
törü Yüksel Dibekoğlu ve KADEM Yönetim Üyesi Elif Esen
deneyimlerini paylaştılar.
Girişimciler, 4 Eylül 2015 tarihinde TÜBİTAK Marmara Tek-
nokent’te alanlarında deneyimli sanayici, akademisyen ve
sektör uzmanları ile buluştular. Bu buluşmada mentörler,
hem girişimcilerin projelerini puanlayarak finale kalacak 10
finalisti belirledi, hem de girişimciler ile bilgi ve deneyim-
lerini paylaşarak projelerin gelişmesine katkıda bulundular.
5 Eylül tarihinde TÜBİTAK MARTEK firmalarından IBTECH
Bilişim firmasının ev sahipliğinde gerçekleşen final değer-
lendirmelerinde, finale kalan 10 girişimci proje sunumlarını
yaparak hakem heyetinin sorularını yanıtladılar.
Kadın Girişimcilik Kampı Ödül Töreni
Açılış töreninde TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Mü-
dürü Dr. Orhan Çömlek; “Burada TÜBİTAK hakemlerince
değerlendirilerek 30 güzide proje seçildi. Bu girişimciler
değişik sektörlerde, değişik fikirlere ve buluşlara imza atmış,
konularında uzman olan arkadaşlardır. İlk olarak kadın giri-
şimcilik kampını yaparken endişemiz vardı. Gelecek projeler
‘inovatif mi yoksa Ar-Ge mi olacak’ diye endişe ediyorduk.
Projeler bu endişelerimizi ortadan kaldırdı” diye konuştu.
Çömlek, görücüye çıkan projeler arasından beş projeye ulu-
sal ve uluslararası hibe mekanizmalarından destek almaları
T Ü B İ T A K M A R M A R A T E K N O K E N T
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook