TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BUTAL’da Uluslararası Teknik Tekstil Eğitimi
TÜBİTAK BUTAL, gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile “Teknik Tekstiller ve
Nonwoven Sanayii” konulu uluslararası eğitim programı
gerçekleştirdi.
Bangladeş, Bosna Hersek, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan,
Moldova, Nijerya, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tunus, Vietnam
ve ülkemizden de iki kursiyerin katıldığı eğitim programı
kapsamında sektördeki gelişmeler ve yeni uygulamalar hak-
kında üniversitelerimiz bilgi aktardı, konuyla ilgili fabrika ve
tesislere teknik inceleme gezileri yapıldı.
İki hafta devam eden program süresince; Teknik Tekstiller
ve Nonwoven Sanayiinde Yeni Gelişmeler, Teknik Tekstiller
ve Nonwoven Türleri ve Kullanım Alanları, Teknik Tekstiller
ve Nonwoven Üretim Teknolojileri, Elyaf,Kumaş ve Bitim
İşlemleri, Kompozit Teknik Tekstiller, Antimikrobiyel Tek-
nikTekstiller, Akıllı Yekstiller ve Polimer Esaslı Tekstiller, Bur-
sa Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi
(BUTEKOM) faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek, BUTAL’da
Teknik Tekstiller ve Nonwoven ile ilgili test ve analizler uy-
gulamalı olarak gösterildi.
Ülkemizin ekonomik ve kültürel açıdan tanınmasına kat-
kıda bulunan program çerçevesinde, İTÜ tarafından ulus-
lararası düzeyde gerçekleştirilen “İstanbul Textile Congress
2015” etkinliğine katılan BUTAL, Teknik Tekstiller ve Non
Woven sanayindeki en son yenilik ve gelişmeleri yakından
tanıma fırsatı buldu.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook