TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 36

36
Bülten
EKİM 2015
MARMARA TEKNOKENT - İTÜNOVA TTO -
İTÜ ARI TEKNOKENT İşbirliği
Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemin önde gelen aktörlerin-
den TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT, İTÜNOVA TTO ve İTÜ
ARI Teknokent işbirliğine gitme kararı aldı.
Her üç kurum da marka bilinirliklerinin arttırılması ve
mevcut faaliyet kabiliyetlerinin arttırılması amacı ile kendi
aralarında işbirliği protokolü imzaladı.
Protokol, DemoDay (Girişimci - yatırımcı buluşmaları) et-
kinliklerinde üç kurumun da bünye ve ağlarında bulunan
yatırımcılar ile diğer yatırımcılara destek verecek olması
açısından büyük önem taşıyor. TÜBİTAK MARMARA TEKNO-
KENT, İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent arasındaki işbir-
liğinin bir diğer sonucu da Horizon 2020 konusunda ortak
proje yazılması oldu.
Türkiye’de TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT dışında hiçbir
teknokentte bulunmayan muafiyetlerle beraber seri üretim
izni konusunda da üç kurum yöneticileri arasında görüş-
me oldu. İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent yöneticileri,
mevcut firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda muafiyetlerle
beraber seri üretim yapılabilmesi için TÜBİTAK MARMARA
TEKNOKENT TEKSEB (Teknoloji Serbest Bölgesi) hakkında
bilgilendirildi.
Ayrıca protokol imza töreninde, TÜBİTAK MARMARA TEK-
NOKENT Genel Müdür Dr. Orhan Çömlek, İTÜNOVA TTO Ge-
nel Müdürü Dr. Ercan Çitil ve İTÜ Arı Teknokent Genel Mü-
dür Yardımcısı Gökçe Tabak kendi kurumları hakkında bilgi
verirken, ekiplerinin işbirliğini derinleştirebilmeleri adına
çalışılmasını talep eti.
T Ü B İ T A K M A R M A R A T E K N O K E N T
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook