TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 32

32
Bülten
EKİM 2015
Tanzanya Heyeti’nin TÜBİTAK MAM Ziyareti
Tanzanya Industrial Research and Development Organi-
zation (TIRDO) yöneticileri Prof. Mkumbukwa Mtambo, Dr.
Ludovick C. Manege, Dr. Mihayo Musabila Maguta oluşan
heyet TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı liderliğinde,
Enerji, Gıda, Kimyasal Teknoloji, Çevre ve Temiz Üretim,
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitülerinin idareci ve
araştırmacılarının hazır bulunduğu ziyaretin ilk gününde,
iki ülke arasında yapılabilecek ortak Ar-Ge projeleri ile ilgili
toplantı yapıldı. Heyet, enstitülerde yapılan çalışmaları ye-
rinde görerek yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgiler
almak ve olası işbirliği konularını belirlemek üzere enstitü
ziyaretleri gerçekleştirdi. Kömür teknolojileri, atık pil geri
dönüşümü, ılık karışım asfalt, kümes hayvanı sağlık analizle-
ri konularında taleplerin karşılanmasına karar verildi.
Latin Amerika Basın Heyeti’nin TÜBİTAK MAM Ziyareti
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü-
ğü, Türkiye Medya Eğitimi Programı (TÜMEP) kapsamında,
ülkemizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla, Latin Ame-
rika ülkelerinden 11 kişilik gazeteci grubu TÜBİTAK MAM’ı
ziyaret etti.
İş Geliştirme Birimi tarafından karşılanan heyet, tanıtım
sunumlarının ardından Marmara Araştırma Merkezine bağlı
Gıda Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ve Enerji Ensti-
tüsü’nü gezdi.
İSO Firmalarının TÜBİTAK Gebze Yerleşke Ziyareti
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) A.Ş. ile İstanbul Sanayi
Odası (İSO) işbirliği ile bölgesel inovasyona katkıda bulunmak ve
kamu, üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde yapılabilecek iş-
birliklerini görüşmek üzere, İSO’ya kayıtlı sanayi kuruluşları (Dal-
gakıran Kompresör, Ortadoğu Enerji, Erensan, Ekoteks, Ağteks,
T. Şişe ve Cam) MAM, BİLGEM, UME ve MARTEK temsilcilerinin
katılımıyla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ni ziyaret etti.
Toplantıda MAM, BİLGEM ve UME tanıtım filmleri izlendi ve
sunumlar yapıldı. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü ve Enerji
Enstitüsü yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ile Enstitülerin
çalışma alanlarına yönelik detaylı bilgiler aktarıldı.
T Ü B İ T A K M A M
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook