TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM’ın Uganda Ziyareti
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, İş Ge-
liştirme Birimi Yöneticisi Nuh Yılmaz, Enerji Enstitüsü Müdür
Yrd. Osman Okur ve ilgili uzman araştırmacılardan oluşan
altı kişilik heyet Uganda’yı ziyaret etti.
Uganda Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (UNCST) ev sa-
hipliğinde, ‘tarım atıkları ve jeotermal kaynaklardan enerji
elde etmek üzere enerji üretim santrali geliştirilmesi’ konulu
proje teklifi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ilk günün-
de ilgili proje konuları ve iki kurum arasında işbirliği yapı-
labilecek diğer proje konuları hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Toplantılarda diğer enerji üretim teknolojileri,
malzeme, biyoteknoloji, gıda ve kimya alanlarında da ortak
projeler yapılabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.
Ziyaretin ikinci gününde, projeden sorumlu Planlama Ba-
İstanbul Water Expo Fuarı
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, İstanbul
Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Water Expo Fuarı’na
katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı, İlbank ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından
desteklenen fuarda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mustafa Eldemir, Çevre ve Orman Bakanlığı Eski
Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ve Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali
Kınacı’nın da aralarında bulunduğu yetkililer, TÜBİTAK MAM
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü standını ziyaret ederek Su
ve Atıksu Yönetimi ile Deniz ve İçsular Yönetimi alanlarında
yapılan projeler hakkında bilgi aldılar.
Su Yönetimi oturumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından gerçekleştiri-
len sunumda, TÜBİTAK MAM tarafından yürütülmekte olan
Ulusal Çevre Entegre Uyum Stratejisi’nin Güncellenmesi
projesi dahil bir çok konuda ulusal su yönetimi faaliyetleri
hakkında bilgi verildi. Expo kapsamında Temiz Üretim Fa-
aliyetleri ve Türkiye İmalat Sanayi için Eko-verimlilik Analiz
Metodolojisi konularında düzenlenen Temiz Üretim Tekno-
lojileri oturumuna TÜBİTAK MAM araştırmacıları katıldı.
kanı David Bahati ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Tickodri Ta-
gboa ziyaret edildi. Toplantılarda Bakanlar, projeyi Uganda
Devlet Başkanı Yoweri Museveni’ye ayrı ayrı sunacaklarını
ve çok kısa zamanda projenin hayata geçirilmesini istedik-
lerini belirterek projeye desteklerini ifade ettiler.
Ziyaretin diğer üç gününde, proje kapsamında enerji
üretim santrallerinin kurulması hedeflenen sahalar ziyaret
edildi. Ziyaretin son gününde ise, ziyaret edilen sahalar ve
sonrasında atılması gereken adımlar konusunda toplantı
yapıldı. Toplantı sonrasında, projelerin iş paketlerinin de-
taylarının yer aldığı bir işbirliği anlaşması imzalanmasına
ve hazır olan proje teklifi taslak dosyasının İslam Kalkınma
Bankası’na gönderilmesine karar verildi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook