TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 30

30
Bülten
EKİM 2015
Siber Güvenlik İçin Zararlı Yazılımlarla Mücadele
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından 69
kamu kurumuna, kurumlarda siber güvenliğin sağlanması-
nı desteklemek amacıyla “Zararlı Yazılımlarla Mücadele Eği-
timi” verildi.
TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len eğitimde 4 temel sunum gerçekleştirildi. Ele alınan ko-
nular içerisinde, “Windows Temelli Zararlı Yazılımların Bulaş-
ma Teknikleri, Engellenmesi ve Temizlenmesi”, “Mobil Zararlı
Yazılımların Bulaşma Teknikleri, Engellenmesi ve Temizlen-
mesi”, “Linux Temelli Zararlı Yazılımların Bulaşma Teknikleri,
Engellenmesi ve Temizlenmesi” ve “Gelişmiş Siber Tehditler
(APT)” yer aldı.
Eğitime 250 kamu personeli katıldı.
TÜBİTAK ve MEB, FATİH Projesi Sözleşmesini İmzaladı
Kurumumuz ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında “Eğitimde
Fatih Projesi İşbirliği Protokolü Kapsamında Yürütülecek
Hizmetlere İlişkin” sözleşme imzalandı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde ger-
çekleşen imza törenine, TÜBİTAK adına ULAKBİM Müdürü
M. Mirat Satoğlu ve Millî Eğitim Bakanlığı adına YEĞİTEK
Genel Müdürü Dinçer Ateş katıldı. Sözleşme kapsamında,
daha önce alınan hizmetlerden bazılarının iyileştirilmesi ile
ihtiyaç duyulan yeni ürün ve hizmetlerin temin edilmesi he-
defleniyor.
YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş, sözleşme ile Fatih
Projesi için daha farklı konularda işbirliğinin önünün açıl-
dığını belirtti ve TÜBİTAK ile yapılan işbirliğinden duyulan
memnuniyeti dile getirdi. ULAKBİM Müdürü M. Mirat Sa-
toğlu da FATİH projesinin öğrenciler, eğitim sistemi, bilişim
sektörü ve Türkiye için stratejik önemine değinerek, FATİH
projesinde ULAKBİM olarak yer almaktan memnun olduk-
larını belirtti.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook