TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 28

28
Bülten
EKİM 2015
T Ü B İ T A K B İ L G E M
Teknokent ve Teknoparklara “Yazılım Test Mühendis-
liği ve Kalite Değerlendirme Farkındalık” Seminerleri
TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin önde gelen teknokent ve tek-
noparkları için düzenlediği “Yazılım Test ve Kalite Değerlen-
dirme Farkındalık Semineri” konulu etkinliklerine devam
ediyor.
Bunların başında 30 katılımcı ile Teknopark İstanbul’da,
110 katılımcı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent’te ve 25 ka-
RF-SENS Elektronik A.Ş.
TÜBİTAK BİLGEM’de Sunum Gerçekleştirdi
RF-SENS Elektronik A.Ş., TÜBİTAK BİLGEM’de “Biyolojik ve
Kimyasal Uygulamalar için RF/Mikrodalga Sensörler” konu-
lu sunum yaptı.
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora ögrencisi
ve RF-SENS Elektronik AŞ.’nin İş Geliştirme Müdürü Ahmet
Kuzubaşlı tarafından yapılan sunumda, kuruluş amaçları-
nın, hayatı kolaylaştıracak çözümler bulup, üniversitedeki
araştırmaları müşteri isteğine göre ürüne dönüştürmek ol-
duğunu söyledi. RF/Mikrodalga Sensörlerin çalışma alan-
larını anlatan Kuzubaşlı, bu kapsamda şirket tarafından ge-
liştirilmesi planlanan RapidSensTM ve AquaSensTM sensör
sistemleri, bu sistemlerle yapılabilecek gerçek zamanlı su
kalite kontrolü ve mikroorganizmaların anlık tespit edilme-
sinde bu sistemlerin nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi
verdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) spin-off
olarak kurulan RF-SENS, müşterilerine özel radyo-frekanslı
sensörler tasarlayıp üretiyor. MEMS (Mikro Elektro-Mekanik
Sistemler) üretim teknikleriyle üretilen sensörler, sağladıkla-
rı yüksek hassasiyet sayesinde sıvılarda ve gazlarda bakteri
ve virüs tespiti yapabiliyor.
tılımcı ile GOSB Teknopark’ta düzenlenen “Yazılım Test ve
Kalite Değerlendirme Farkındalık Seminerleri” geliyor.
Seminerler temel olarak iki ana başlıktan oluşuyor. Bun-
lardan ilki olan Yazılım Test Mühendisliği kapsamında; ya-
zılım testinin önemi, yazılım felaketleri, yazılım doğrulama
ve geçerleme süreci, yazılım test seviyeleri ve teknikleri,
performans testleri, test dokümantasyonu, test otomasyo-
nu ve satışa sunulan yazılım ürünlerinin kalite özellikleri ve
değerlendirmesi (TSE ISO/IEC 25051) ve elektronik belge
yönetimi (TS 13298) standartları ile bu standartlara ait test
ve sertifikasyon süreçleri anlatılıyor. Diğer bir başlık olan
Yazılım Kalitesi, Statik Kod Analizi ve Güvenilir Yazılım Ge-
liştirme konularında ise yazılım kalite metrikleri, statik kod
analizi ile kritik uygulama açıklarının tespiti, kullanılabilirlik,
yazılım güvenilirliği ve güvenilir yazılım geliştirme süreçleri
anlatılıyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook