TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 8

8
Bülten
2015
EYLÜL
ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARINDA
DERECEYE GİREN TAKIMLAR
1) Performans Ödülleri
Elektromobil kategorisinde performans ödülleri enerji tü-
ketimleri değerlendirilerek belirlendi.
Birinci:
İstanbul Üniversitesi, Socrat-Ev takımı, Socrat-Ev
2015
İkinci:
İstanbul Üniversitesi, Milat 1453 takımı, Milat aracı
Üçüncüsü:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Alternatif Enerjili Sis-
temler Kulübü, Electra aracı
Hidromobil kategorisinde performans ödülleri hidrojen
tüketimleri değerlendirilerek belirlendi.
Birinci:
İstanbul Üniversitesi, Hidroist takımı, Hidroist ‘15
aracı
İkinci:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Alternatif Enerjili Sistem-
ler Kulübü takımı, Hyd-RS aracı
Üçüncü:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktech takımı, H-vira
aracı
2) Tasarım Ödülleri
Elektromobil kategorisinde dış kabuklarını kendi imkanla-
rıyla üretmesi ve gerçek araçlara görsel olarak benzemesinden
dolayı Trakya Üniversitesi Pehlivan Team takımı, Pehlivan-Elek-
Trak aracına
Hidromobil kategorisinde motor ve motor sürücüsünü
yerli yapan Uludağ Üniversitesi, UMAKİT takımı, Timsah-H ara-
cına verilmesi karar verildi.
3) Özel Kurul Ödülleri
Elektromobil kategorisinde Teknik Kontrollerde ve yarış
organizasyonunda gösterdikleri centilmen davranışları ne-
deniyle Gümüşhane Üniversitesi Santa takımına,
Hidromobil kategorisinde ise diğer takımlara yapmış
oldukları yardımlardan ötürü Kırıkkale Üniversitesi Hidro-
kale takımına verildi.
4) Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü
Elektromobil kategorisinde; yapmış oldukları Türkiye
turuyla ülke genelinde geniş kitlelere ulaşan İstanbul Üni-
versitesi Socrat-Ev takımı ile ilk ve orta öğretim seviyesin-
deki öğrencilere ve halka yönelik gerçekleştirdikleri tanı-
tım etkinlikleri nedeniyle Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana
takımı arasında paylaştırıldı.
Hidromobil kategorisinde bu ödül kriterlerini karşıla-
yan takım bulunamadı.
5) Yerli Ürün Teşvik Ödülü
Etkinlik Kitapçığı’nda belirtilen ana bileşenlerden en az
3 tanesini yerli yapan aşağıdaki takımlara verilmesi karar-
laştırıldı.
Elektromobil kategorisinde;
1) Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ-TEK takımına; a)
Motor, b)Motor sürücü c)Batarya yönetim sistemi d)Yerle-
şik şarj birimi e)Telemetri,
2) Karabük Üniversitesi KBÜELAR takımına; a)Motor sü-
rücü, b)Yerleşik şarj birimi, c)Elektronik diferansiyel uygu-
laması d)Telemetri,
3) Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris takımına; a)Motor, b)
Batarya Yönetim sistemi c)Yerleşik şarj birimi d)Telemetri,
4) Afyon Kocatepe Üniversitesi AKÜ Mobil takımına a)
Batarya yönetim sistemi b)Telemetri c)Elektronik diferansi-
yel uygulaması,
5) Gediz Üniversitesi Gtech takımına; a) Motor b)Tele-
metri c)Elektronik diferansiyel uygulaması,
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Top-
luluğu takımına; a) Batarya yönetim sistemi b)Yerleşik şarj
birimi c)Telemetri
parçalarının yerli olması nedeniyle verilmesi uygun gö-
rüldü.
Hidromobil kategorisinde ise ödül verilmedi.
A l t e r n a t i f E n e r j i l i A r a ç Y a r ı ş l a r ı N e f e s K e s t i
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook