TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 7

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Daha sonra yarışlarda mücadele eden araçları incele-
yen Işık, İstanbul Üniversitesi’nin Socrat isimli aracı ile Trak-
ya Üniversitesi’nin Pehlivan isimli araçlarına binerek bilgi
aldı. Bakan Işık, Socrat’ı bir süre kullanarak pistte tur attı.
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook