TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 5

5
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
i Araç Yarışları Nefes Kesti
sinde tüm takımlara başarılar diledi.
Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde konu-
şan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomo-
bil çalışmalarına ilişkin, “2016 yılında 30-40 aracı, tümmev-
sim, iklim ve arazi koşullarında test etmek için üreteceğiz”
dedi.
Bakan Işık, Türkiye’nin gelecek dönemde en fazla gün-
deminde yer alacak konularının başında alternatif enerji
geldiğini belirterek, Türkiye’nin enerji ihtiyacının çok, an-
cak kaynağının kıt olduğunu söyledi.
Bakan Işık, alternatif enerjili alanların ve enerji verimlili-
ğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Dünyada son yıllar-
da otomobil ve otomotivde hızlı bir şekilde alternatif ener-
jili araçlara yönelik yoğun bir çalışma var. Bu bambaşka bir
alan ama geleceğin teknolojisi de burada. İşte geleceğin
teknolojilerine hazırlanmak açısından TÜBİTAK’ın hazırla-
dığı bu yarışmaya gençlerin ilgisinin artması bizi memnun
ediyor” diye konuştu.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook