TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 37

37
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu
Çalıştayı’nın 4.sü Düzenlendi
TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçekleştirilen, IV. Paydaş
Görüşleri Ortak Akıl Platformu Çalıştayında bilgi güvenliği,
bulut bilişim, modelleme ve benzetim, açık kaynak kodlu
yazılımlar, ağ teknolojileri ve sosyal ağlar, bilişim yönetişi-
mi, elektronik harp, radar teknolojileri, lazer teknolojileri, RF
teknolojiler gibi konular ele alındı.
TÜBİTAK BİLGEM’in Ankara’da düzenlediği Çalıştayda
üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarından bilgi gü-
venliği, bulut bilişim, modelleme ve benzetim, açık kaynak
kodlu yazılımlar, ağ teknolojileri ve sosyal ağlar, bilişim yö-
netişimi, elektronik harp, radar teknolojileri, lazer teknolo-
jileri, RF teknolojiler, giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin
interneti konu başlıklarında çalışan 200’ü aşkın uzman ve
yönetici yer aldı. İki gün süren çalıştay boyunca, araştırmacı
ve uzmanlar birlikte çalışarak, söz konusu çalışma alanlarına
ait ekosistem haritası geliştirdiler.
Çalıştaya, Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı veTÜBİTAK
Araştırma Merkezleri başta olmak üzere, Başbakanlık, Mil-
li Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Ha-
zine Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, TUSAŞ/TAİ, STM, AFAD, TSE, TUİK, EPDK,ODTÜ,
Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi, DHMİ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, METEKSAN,
IBM, NETAŞ, BTK, RTÜK, TRT, İBB, ÖSYM, TÜRKSAT’ın yanı sıra
birçok kamu ve özel kuruluş katıldı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook