TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 36

36
Bülten
2015
EYLÜL
B İ L G E M ’ d e n T ü r k i y e B i l i ş i m D e r n e ğ i ’ n e E ğ i t i m
BIO Convention 2015
BİLGEM’den Türkiye
Bilişim Derneği’ne
Eğitim
TÜBİTAK BİLGEM, yaşam bilimleri ve ilgili tüm endüstri-
lerin en son teknolojik gelişmelerinin paylaşıldığı 2015 BIO
Convention Fuarı’na katıldı.
Biyoteknoloji konusunda dünyanın en büyük etkinliği
olan BIO Convention 2015 Fuarı’nda yaşam bilimleri ve ilgili
tümendüstrilerin en son teknolojik gelişmeleri paylaşılarak,
yatırım imkanları değerlendirildi ve işbirlikleri tasarlandı.
Philedelphia ’da düzenlenen fuara Türkiye’den; TEPAV ve
TOBB ile 11 araştırma merkezi, 10 firma, Türkiye Sağlık Ensti-
tüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri
katıldı.
60 ülkeden yaklaşık bin 700 standın yer aldığı etkinliğe,
BİLGEMUEKAE Biyoelektronik Cihaz ve SistemGeliştirme ile
İGBAM (İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi)
projelerinden Dr. Yıldız Uludağ ve Dr. Hüseyin Demirci ka-
tıldı. Etkinlikte TÜBİTAK BİLGEM’den, projeler kapsamında
geliştirilen biyosensör tabanlı tanı cihazları BiSens, MiSens
ve SOBE ile biyoenformatik çalışmalarının tanıtımı yapıldı.
Fuarda ayrıca, sunum yapan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri
(NIH) Başkanı Francis Collins ile de kısa bir görüşme gerçek-
leştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İs-
tanbul Şubesi’ne “Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme
Farkındalık Eğitimi” verdi.
TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin en eski ve en çok üyesi olan
bilgi işlemmeslek örgütü olanTürkiye BilişimDerneği (TBD)
İstanbul şubesi için“Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme
Farkındalık Eğitimi” başlıklı program düzenledi.
Eğitim temel olarak üç ana başlıktan oluştu. İlk eğitim
programı olan “Yazılım Test Mühendisliği” kapsamında; ya-
zılım testinin önemi, yazılım felaketleri, yazılım doğrulama
ve geçerleme süreci, yazılım test seviyeleri ve teknikleri, test
dokümantasyonu ve test otomasyonu konularına değinildi.
Diğer bir başlık olan “Yazılım Kalitesi, Statik Kod Analizi ve
Güvenilir Yazılım Geliştirme” bağlamında ise yazılım kalite
metrikleri, statik kod analizi ile kritik uygulama açıklarının
tespiti, yazılım güvenilirliği ve güvenilir yazılım geliştirme
süreçleri anlatıldı. Son başlık olan “Kullanılabilirlik, Perfor-
mans ve Sertifikasyon Testleri”bünyesinde ise kullanılabilir-
lik değerlendirmeleri ve kullanılabilirlik testleri, performans
testleri, satışa sunulan yazılım ürünlerinin kalite özellikleri
ve değerlendirmesi (TSE ISO/IEC 25051) ve elektronik belge
yönetimi (TS 13298) standartları ile bu standartlara ait test
ve sertifikasyon süreçleri incelendi.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook