TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 34

34
Bülten
2015
EYLÜL
T u R & B o - T u r k i s h R e s e a r c h a n d B u s i n e s s O r g a n i z a t i o n s Z i y a r e t i
TuR&Bo-Turkish Research and Business
Organizations Ziyareti
Tek Yerli Simülatör Trensim
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB ve TESK tarafından Brüksel,
Belçika’da kurulu, TuR&Bo-Turkish Research and Business
Organizations yetkilisi Ms. Raluca Dragan TÜBİTAK MAM’ı
ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ali Tavlı liderliğinde
ve İş Geliştirme Birimi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü,
Enerji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Malzeme
Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü yönetim temsil-
cileri eşliğinde gerçekleştirilen toplantı, Ali Tavlı’nın açılış
konuşması ile başladı. Raluca Dragan, TuR&Bo ile ilgili genel
bilgiler aktardıktan sonra MAM ve çalışma alanlarına ilişkin
genel bilgiler verildi.
TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tara-
fından geliştirilen tren simülatörü- TRENSİM-E 43000
Elektrik Tipi Lokomotiflerin eğitimlerinde kullanılarak
yüzlerce makinistin yetişmesine katkı sağlıyor.
TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından
geliştirilen, tek yerli tren simülatörü- TRENSİM- E 43000,
Elektrik Tipi Lokomotiflerin eğitimlerinde kullanılarak yüz-
lerce makinistin yetişmesine katkı sağlıyor. Üç yılda 270
makinist personeli eğiten TRENSİM, bir TARAL Projesi olarak
2007 yılında başladı.
2011 yılında Eskişehir Eğitim Merkezi’ne teslim edilen
TRENSİM, üç yılı aşan yoğun bir kullanımdan sonra 270’in
üzerinde makinistin brövesini almasını sağladı.
Sanal olarak da 102.000 km yol kat eden TRENSİM sis-
temi, donanım olarak gerçeğiyle benzer olarak geliştirildi.
TRENSİM’in kapsadığı alt sistemleri arasında gerçek zamanlı
3 Boyutlu görsel modelleme, görev planlama, performans
değerlendirme, tekrar oynatma, fizik modelleri yer alıyor.
Bunun yanında sistemde bire bir ölçülerde lokomotif mar-
kizi ve kontrol paneli, 6 serbestlik dereceli hareketli plat-
form, ses sistemleri, kameralar, ağ altyapısı donanımları,
dokunmatik arıza kontrol ekranı donanımları ve bunları
kontrol eden yazılımlar bulunuyor.
Malzeme Enstitüsü ve Enerji Enstitü laboratuvarları ziya-
ret edilerek, yürütülen çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgiler
aktarıldı.
Üç Yılda 270 Makinist Eğitildi
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook