TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 33

33
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Ruanda Heyeti TÜBİTAK MAM’da
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Heyeti
“University of Rwanda” yetkilileri Prof. Dr. Manasse
Mbonye ve Prof. Dr. Santhi Kumaran’dan oluşan Heyet, TÜ-
BİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi (İGB) Yöneticisi Nuh
Yılmaz’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Prof. Dr.
Mbonye Ruanda Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler verdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Başkan
Vekilleri Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Tahsin Öztiryaki, Başkan Da-
nışmanı Ahmet Balkaya ve Özel Kalem Fahrettin İnce’den
oluşan heyet, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ali Tavlı tarafından
karşılanan heyete TÜBİTAK MAM ile ilgili genel bilgiler ak-
tarıldı. Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Usta ve
MAM tanıtımı ile Merkezimizin çalışma alanlarına ilişkin
genel bilgilendirmenin yapıldığı toplantı sonrasında TÜBİ-
TAK MAM Malzeme, Çevre ve Temiz Üretim, Enerji ve Gıda
enstitülerinin laboratuvarları ziyaret edilerek, yürütülen
çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Heyet, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu ile işbirliğine yönelik görüşmeler yaptı.
Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Sena Saklar Ayyıldız
eşliğinde gerçekleşen Malzeme Enstitüsü ve Gıda Enstitü-
sü ziyaretlerinde, enstitülerin çalışma alanları, geliştirilen
ürün ve projeler ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook