TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 6

6
Bülten
2015
AGUSTOS
B i r e y s e l G e n ç G i r i ş i m P r o g r a m ı İ ç i n İ m z a l a r A t ı l d ı
23. toplantısında özel sektör ve girişimci odaklı bir Ar-Ge
ve yenilik ekosistemi geliştirilmesi için önemli kararlar alın-
mıştı” dedi. Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“TÜBİTAK son 3 yılda özel sektöre yönelik desteklerini
hem çok çeşitlendirdi hem de finansman boyutunu iyileş-
tirdi. Girişimcilik özel olarak ele alındığında, artık girişim-
cileri fikirlerinden başlayıp firma kurmalarına kadar hem
finansal olarak hem de danışmanlık, mentörlük sağlaya-
rak her aşamada destekliyoruz. Örneğin, bugün tanıtımını
yapacağımız BİGG Programı aracılığı ile girişimcileri fikir
aşamasından firma kurulumuna kadar destekliyoruz. BiGG
Programıyla kurulan başlangıç firmaları yine TÜBİTAK’ın
veya diğer kurumların özel sektöre yönelik programlarına
başvurarak girişimlerini büyütme imkânına sahip olmakta-
lar.”
“Uluslararası Rekabet Gücünü Artırıyoruz”
BiGG Uygulaması hakkında bilgi aktaran TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Yeni uygulamamı-
zın ismi BİGG, yani Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG)
ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini tek-
noloji odaklı başlangıç firmaları kurarak yenilikçi ürünlere
dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan fa-
aliyetlerini destekliyoruz. Böylelikle onların ölüm vadisini
aşarak iş dünyasına girmelerine yardımcı olmayı hedefliyo-
ruz. Bu sayede de uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi,
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen ve
teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının kurulmasını des-
teklemiş oluyoruz” ifadelerini kulandı.
Program sayesinde birçok girişimcinin başarıyı yakala-
dığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çelik, “Bu geliştirdiğimiz
programın ilk versiyonunda 3 yıllık süre zarfında kurulan
şirketler kurulduktan kısa süre içinde, TÜBİTAK’tan aldık-
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook