TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 11

11
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TÜBİTAK Başkanı Ergin’i kabul etti
C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Arif Ergin’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçek-
leştirilen kabul, 40 dakika sürdü.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook