TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 33

33
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK MARTEK’de Ekonomi Bakanlığı
Destekleri Bilgilendirme Günü
TÜBİTAK MARTEK’te Hobi Bahçesi
T.C. Ekonomi Bakanlığı Şube Müdürü Fatih Aydın ve
Uzman Osman Birkan Kum’un sunum yaptığı etkinlikte,
2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Des-
teklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan bilişim
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te 2015 Yılı Hobi Bahçesi
Etkinliği gerçekleştirildi. Teknokent firmalarının organik
tarım yapmaları için her yıl düzenlenen Hobi Bahçesi’nin
şirketlerinin, yurtdışı pazara giriş ve pazarlama giderleri,
belirlenen oran ve limitler dahilinde desteklenen tebliğ
uygulamaları konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.
açılışı TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek
tarafından yapıldı. Teknokent firmalarının büyük ilgi gös-
terdiği açılışta, fideler ekilerek renkli anlar yaşandı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook