TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 30

30
Bülten
MAYIS 2015
D ü n y a M e t r o l o j i G ü n ü E t k i n l i k l e r i
Dünya Metroloji Günü Etkinlikleri
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen organi-
zasyona, yasal metroloji alanında faaliyet gösteren bakan-
lık birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, metroloji
sektörünün temsilcileri, TÜBİTAK Yöneticileri, TÜBİTAK UME
çalışanları, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yakla-
şık 400 kişi katıldı. Etkinliklerde açılış konuşmaları TÜBİTAK
UME Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ile Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel
Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu tarafından yapıldı.
20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlamalarına misafir
konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Bekir Karaoğlu “Ha-
yatın İçinde Ölçme”, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu “Tarihte Işık Hızı Ölçümlerinin
Öncüleri ve Günümüzde Işık Darbelerinin Ölçümü” üzerine
sunum yaptılar. TÜBİTAK UME Personeli Uğur Akkaya, “KAR-
MAKAR’IŞIK” başlıklı, ışığın geçmişten günümüze yolculu-
ğunu anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Programın sonunda katılımcılara TÜBİTAK UME Optik ve
Dalgaboyu Laboratuvarları gezdirildi.
20 Mayıs Dünya Metroloji (Ölçüm Bilim) Günü,
TÜBİTAK UME’nin ev sahipliğinde çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı.
Dünya Metroloji Günü etkinlikleri, TÜBİTAK UME’de ya-
pılan organizasyonla sınırlı kalmadı. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlü-
ğü tarafından pilot il seçilen Aydın, Mardin ve Tokat Sanayi
İl Müdürlükleri tarafından metroloji farkındalığı yaratmak
amacıyla panel, öğrencilere yönelik metroloji konulu yarış-
malar, şehir merkezlerinde stand açma gibi çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
Ölçüm birimleri ve standartları ile ilgili yürütülen çalış-
maları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde gerçekleştiri-
len faaliyetlerin koordinasyonunu ve ölçme standartlarında
evrensel birliği sağlamak üzere 1875 yılında Paris’te Metre
Konvansiyonu imzalandı. 20 Mayıs 1875 tarihinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nun da yer aldığı 17 ülke tarafından imza-
lanan Metre Konvansiyonu, metrolojide yeni bir çağ açtığı
için 20 Mayıs her yıl “Dünya Metroloji Günü” olarak 80’den
fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle
kutlanıyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook