TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 26

26
Bülten
MAYIS 2015
“ 2 . S a b r i Ü l k e r B i l i m Ö d ü l ü ” n ü n S a h i b i T Ü B İ T A K M A M O l d u
“Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gra-
vite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında TÜBİ-
TAK UME tarafından temin edilecek cihazlara ilişkin pro-
tokol, TÜBİTAK UME ile Harita Genel Komutanlığı (HGK)
arasında, TÜBİTAK UME’de imzalandı.
Harita Genel Komutanlığı, Maden Tetkik ve Arama Ge-
nel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TÜBİ-
Araştırma konusunu gıda, beslenme ve sağlık olarak
belirleyen, toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam biçimle-
rini teşvik eden, tamamlanmış ve uygulanabilir olma kri-
terleri doğrultusunda değerlendirme yapılan ve bu yıl ilk
defa uluslararası katılıma açık hale getirilen 2. Sabri Ülker
Bilim Ödülü’nün sahibi, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nde
yürütülen “Fonksiyonel Instant Çay Geliştirilmesi ve Sağlık
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi’’ adlı projesiyle Doç. Dr. Ce-
sarettin Alaşalvar ve ekip arkadaşları (Prof. Dr. Asım Örem-
KTÜ Tıp Fakültesi, Dr. Ayşe Karadağ, Ebru Pelvan ve Ferruh
Naki Adoğlu) oldu.
Dünyada ilk defa bitkisel sterol kullanılarak kolesterol
düşürücü ve kalp-dostu bir çay ürünü elde edilen bu proje
100.000 TL ile ödüllendirildi. Ödülü Sağlık Bakanı Dr. Meh-
met Müezzinoğlu, Eski Adalet Bakanı ve Sabri Ülker Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Oltan Sungurlu ve
TÜBİTAK UME ile Harita Genel
Komutanlığı Arasında Protokol
“2. Sabri Ülker Bilim Ödülü”nün Sahibi
TÜBİTAK MAM Oldu
TAK MAM ve TÜBİTAK UME tarafından 18 Temmuz 2014
tarihinde imzalanan “Türkiye Yükseklik Sisteminin Moder-
nizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi”
kapsamında, 2015 yılı içerisinde alımı TÜBİTAK UME tara-
fından yapılacak cihazların temini ve cihazların alımı ile ilgi-
li tüm giderlere ilişkin kaynağın UME bütçesine aktarılması
amacıyla protokol imzalandı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker
takdim ettiler.
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın temel
misyonlarından biri olan araştırma ve eğitim programları-
nın desteklenmesi hedefi doğrultusunda “3. Beslenme ve
Sağlıklı Yaşam Zirvesi” düzenlendi. Zirve, başta Harvard
Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Walter Willett
ve Prof. Dr. Gökhan Hotamışlığil olmak üzere birçok bilim
insanına ev sahipliği yaptı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook