TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 24

24
Bülten
MAYIS 2015
İ s v e ç K r a l l ı ğ ı E S S H e y e t i ’ n i n T Ü B İ T A K Z i y a r e t i
İsveç’in Lund şehrinde kurulmakta olan Euro-
pean Spallation Source (ESS) Merkezi Yönetim
Kurulu Başkanı James Yeck ve ESS Yenilik ve
Sanayi Genel Sekreteri Juan Tomas Her-
nanı başkanlığındaki İsveç Heyeti Kuru-
mumuzu ziyaret etti. TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun
başkanlık ettiği toplantıya Bilim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, Uluslara-
rası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
ve İÇİM Müdürü Dr. Zeynep Arzıman Bü-
yükboduk katıldı.
Bir Avrupa projesi olan ve alanında dünyanın
Cezayir Heyeti TÜBİTAK’ta
T
ÜBİTAK ve Cezayir Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Geliş-
me Genel Direktörlüğü (DGRSDT) arasında, “Bilimsel ve
Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalanması amacıyla
Cezayir DGRSDT Heyeti TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
Ziyarete TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hase-
kioğlu, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş,
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İşbirliği
İsveç Krallığı ESS Heyeti’nin TÜBİTAK
Ziyareti
Müdürü Zeynep Arzıman Büyükboduk katıldı. Cezayir
Heyetini ise DGRSDT Araştırmalar Direktörü Prof. Tahar
Sahraouı ve Cezayir Ulusal Tahribatsız Analiz Labora-
tuvarı Direktörü Prof. Mostefa Yahı temsil etti. Toplan-
tıda karşılıklı olarak kurumları tanıtan bilgilendirme ve
sunumlar yapıldı. İşbirliği potansiyeli değerlendirildi.
TÜBİTAK ve DGRSDT’nin 2015 yılının son çeyreğin-
de bir mutabakat zaptı imzalaması öngörülüyor.
en büyüğü olması planlanan Merkez’de, nötron saçı-
lımı tekniğinin kullanılarak ileri seviye malzeme
araştırmalarının gerçekleştirilmesi; yaşam
bilimleri, enerji, çevre teknolojileri ve te-
mel fizik alanlarında araştırmacılara kat-
kı sağlanması hedefleniyor.
ESS yetkilileri, Danimarka ve İsveç’in
ev sahipliği yaptığı ve Avrupa’nın yanı
sıra tüm dünyada bu alanda uzman ül-
kelerin katılımıyla güçlenmeyi hedefle-
yen ESS’e ülkemizin de üye olmasını arzu
ettiklerini dile getirdi.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook