TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 22

MAYIS 2015
Elazığ Bilim Merkezi Açıldı
T
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversi-
tesi arasında Bilim Merkezi Destek Programı Ön Protokolü
Elazığ Bilim Merkezinde yapılan törenle imzalandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK’i temsilen Ge-
nel Sekreter Arif Koyuncu’nun, Elazığ Valisi Murat Zorluoğ-
lu’nun, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın ve Fırat Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ’ın katıldığı
imza töreninde Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, ETUDER Baş-
kanı Av. Burak Soylu, sivil toplum kuruluşlarından, kamu
kurum ve kuruluşlarından, eğitim camiasından temsilciler
ve vatandaşlar hazır bulundu.
ElazığValiliğinin koordinatörlüğünde İl Özel İdaresi, Ela-
zığ Belediyesi ve Elazığlı iş adamlarının destekleriyle inşa
edilen Elazığ Bilim Merkezi, 6100 m2 alan üzerinde kurulu.
Üç katlı olarak tasarlanan Bilim Merkezi’nin giriş katı kar-
şılama alanı olarak kullanılacak. Birinci katta sergi salonu,
eğitim sınıfları, gösteri alanları, kafeterya, üretim atölyesi
ve depo alanları, üçüncü katta ise ofis alanları bulunuyor.
Ayrıca bina içerisinde yaklaşık yirmi kişilik planetaryum da
ziyaretçilere hizmet verecek.
TÜBİTAK, BilimMerkezlerini Destekliyor
TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararı
doğrultusunda, büyükşehirler öncelikli olmak üzere bilim
merkezi projelerine destek vermektedir. Bilim merkezleri,
farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilim-
le buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve
ulaşılır bir hale getiren, bilim ve teknolojinin önemini top-
lum gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve uygulamalı
etkinlikler içeren, kamu yararı gözeten, kâr amacı gütme-
yen, kamu veya özel sektör kaynakları ile finanse edilen
merkezlerdir.
Elazığ Bilim Merkezi projesi şehrin işadamlarının, ye-
rel yöneticilerinin, üniversitesinin ve valiliğinin işbirliğiyle
tamamlanmış olması özelligiyle TÜBİTAK’ın desteklediği
bilim merkezleri içinde bir ilktir. Bu projenin hayata geçi-
rilmesinde Elazığ Milletvekili Av. Şuay Alpay’ın da çok özel
gayretleri oldu.
Elazığ Bilim Merkezinde şu anda hazır bulunan 50 adet
bilimsel sergi düzeneği gençlerin kullanımına çok yakın bir
zamanda açılacaktır. TÜBİTAK, Elazığ Bilim Merkezine yeni
sergiler temin edecek, desteklediği diğer bilim merkezle-
rindeki gezici sergileri peyderpey buraya getirecek, eğitim
programları temin edecek, merkezin işletilmesi sürecinde
danışmanlık hizmeti verecek ve diğer ihtiyaçlarını gidere-
cektir. TÜBİTAK, bunların yanısıra bilim sevgisinin çocuk-
larımız ve gençlerimiz arasında kök salması için Elazığ’da
bilim şenlikleri, bilim söyleşileri ve bilim fuarları gibi etkin-
liklere de destek verecektir.
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook