TÜBİTAK Bülten / Sayı 162 - Haziran 2015 - page 18

Geleceğin Yarışçı ları Yarıştı
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, insansız hava
araçlarının ilerde pek çok alanda kullanılacağını belir-
terek, “Dolayısıyla gençlerimizin bu alana yoğunlaşması,
önümüzdeki süreçte Türkiye’nin bu yarıştan kopmaması
ve bu yarışta hak ettiği yeri alması açısından son derece
önemli” dedi.
Hava Harp Okulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle 10 farklı ülkeden 25
takımın katılımıyla 2 gün boyunca Hezarfen Havaalanı’nda
gerçekleştirilen “FFD Future Flight Design-Uluslararası Ge-
leceğin Hava Araçları Tasarımı Yarışması”nda derece elde
edenler törenle ödüllendirildi.
Bakan Işık, törende, Türklerin uçuş merakının yeni ol-
madığını, Hezarfen Ahmet Çelebi’den Lagari Hasan Paşa’ya
kadar pek çok denemeleri bulunduğunu ancak bu dene-
melerin uzun sürmediğini söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir”
sözünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Türki-
ye’nin kendi ürettiği hava araçlarıyla uzaya gitme konusun-
da son yıllarda, emin adımlarla yürümeye başladığını dile
getiren Işık, bu konuda önemli mesafe alınmaya başlandı-
ğını ifade etti.
Işık, gençlerin bu alanda merakını artırmak açısından
bu tarz etkinlikleri önemsediklerini aktardı.
Bilimde sevgi, merak ve sorgulamanın önemli olduğu-
nu vurgulayan Işık, bunların çocuklara küçük yaşta aşılan-
ması halinde gelecekten endişe duyulmasına gerek kalma-
yacağını belirtti.
“Gençlerimiz bu alana yoğunlaşmalı”
Işık, bugün sevginin, merakın ve sorgulamanın bir ara-
da olduğu, heyecanın ve tutkunun işin içine girdiği bir akti-
vitenin icra edildiğini ifade ederek, yarışmaya farklı ülkeler-
den takımların katılmasının önemine değindi.
Hava araçlarına dünyada da gittikçe artan bir ilgi oldu-
ğundan bahseden Işık, insansız hava araçlarının sivil sek-
törde artık kurye olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.
İnsansız hava araçlarının ilerde sadece askeri değil sivil
amaçlarla çok farklı alanlarda kullanıldığına şahit olacak-
larını dile getiren Işık, “Dolayısıyla gençlerimizin bu alana
yoğunlaşması önümüzdeki süreçte Türkiye’nin bu yarıştan
kopmaması ve bu yarışta hak ettiği yeri alması açısından
son derece önemli” diye konuştu.
Yarışma
İlki 2011, ikincisi 2013’te düzenlenen, “Uluslararası Ge-
leceğin Hava Araçları Tasarımı Yarışması”, insansız hava
araçlarında geleceğin tasarımlarını ortaya çıkartmak, her
yıl değişen görevleri ile yarışmacıların tasarım kabiliyetle-
rini ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek takım
çalışmasıyla ortaya bir ürün çıkartmalarını sağlamak ama-
cıyla bu yıl da gerçekleştirildi.
İkinci Takım
Birinci Takım
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook