TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 6

6
Bülten
yönelik olarak geliştirilmiş bir simülatör olduğunu anlattı.
Simülatörün, hücum ve savunma gibi birçok harp oyun-
larını içerdiğini dile getiren Alpdemir, “Sistemimiz bir atış
kontrol etrafında oluşan sensör simülasyonları, silah simü-
lasyonları, emir ve kontrol yardımcı unsurlarının çok yüksek
sadakatte modellenmiş sistemlerden oluşmaktadır. Bunun
etrafına deniz, aktif hedefler, pasif hedefler, doğa ve sahile
ilişkin yüksek sadakatli modelleri eklediğimizde böyle bir
simülatörden beklenen bütün unsurlara haiz olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Milli
Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Daire Başkanı Mühen-
dis Albay Hayri Özden’e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Işık ise TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak’a plaket verdi. Program,
Bakan Yılmaz ve Bakan Işık ile Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Koramiral
Veysel Kösele’nin DATAS ve KUSİM binalarının açılış kurdele-
sini kesmesinin ardından sona erdi.
“Milli” simülatörle eğitilecek
Denizaltı Filosu personelinin planlı eğitimleri, Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve
Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştınma Merkezi’ne (BİL-
GEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN)
tarafından üretilen Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS) ile
ifa edilecek. Denizaltı Filosu personeli, simülatörü kullana-
rak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Gür
Sınıfı denizaltıların Savaş Harekat Merkezi’ndeki sistemleri-
ne ilişkin simülatörleri kullanarak, görevli oldukları gemilere
gitmeden önce sistemlere alışkanlık kazanacak.
Denizaltı komutanları için de önemli bir eğitim ortamı
oluşturan DATAS, komutanların su altı ortamında değişen
koşullarda ve tehdit durumlarında nasıl hızlı ve etkin karar
alabilecekleri konusunda altyapı sağlıyor. Yüksek sadakatli
ve gerçek zamanlı bir simülatör olan DATAS, denizaltılarımı-
zın etkin kullanımı için gerekli tüm taktik eğitim imkanlarına
sahip bulunuyor.
Simülatörde bulunan denizaltı sistemlerine, su altı ortamı-
na ve denizaltıyı çevreleyen hedeflere ilişkin tüm algoritma
ve yazılımlar, tamamen milli kaynaklarla ve Ar-Ge’ye dayalı
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIMA KURUMU
KASIM 2014
olarak geliştirildi. DATAS Sistemi
ile su altı ortamında oluşan ger-
çek şartlara benzer taktik durum
ve tehdit ortamları yaratılarak
sistemlerin taktik ve operasyonel
kullanımına yönelik eğitim deste-
ği sağlanabilirken, can ve mal riski
nedeniyle gerçekleştirilmesi riskli
senaryoları taktik olarak deneme
olanağı sunuyor.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook