TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 5

5
dünyada bu işi başarabilen birkaç ülkenin arasına girdi. Yani
bu alandaki süper lig oyuncusuyuz artık. Bu gerçekten gurur
verici” ifadesini kullandı.
Işık, bu projelerin gelecek için kendilerine çok ciddi öz gü-
ven aşıladığını vurgulayarak, “Türk aklı bir şeyi başaramaz”
noktasından, “Aslında imkânlar verilirse Türk aklı her şeyi ba-
şarır”noktasına gelindiğinin en önemli göstergesi olduğunu
kaydetti.
“Çok güçlü bir orduya sahip olmanız gerekiyor”
Türkiye’nin dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğuna
dikkati çeken Işık, “Bunlar çok güzel şeyler ama bunun ge-
tirdiği bir başka şey daha var; Tarih boyu herkesin gözü, bu
güzel ülkede olmuş. Hele hele bugünkü konjonktürde sizin
ülkenizde çok güçlü, çok sağlam olmanız gerekiyor. Yani çok
güçlü bir orduya sahip olmanız gerekiyor. Ekonominiz güçlü
olacak, sosyal hayatınız güçlü olacak, bunların hepsi gerek
şart ama bir gerek şart da ordunuzun güçlü olması. Allah’a
şükürler olsun, dünyanın en güçlü ordularından birine sahi-
biz.
Bakan Işık, 2023 yılında Türkiye’yi her alanda dünyanın en
güçlü 10 ülkesinden biri haline getirmenin temel hedefle-
ri olduğunu belirterek, “İnanıyorum ki bu taktik simülatör-
leri sayesinde ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin kabiliyeti
ve kapasitesi çok daha güçlenecek. İnanıyorum ki özellikle
denizaltı ve köprüüstü eğitim çalışmalarında çok daha az
kaynakla çok daha nitelikli askeri personele sahip olacağız.
Tabi bu arada eğitimde meydana gelen kazalarında önüne
geçmiş olacağız. O da en azından birkaç tane de olsa can
kaybımızın önüne geçecek” değerlendirmesinde bulundu.
“İlk 10’a Girecek Projelerden Birisi”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Denizaltı Tak-
tik Simülatörü’ne ilişkin, “Bir yazılım projesi ama bir cüsse ka-
zansaydı, materyalize olsaydı, gerçekten bir Altay tankı, bir
Göktürk projesi gibi bir cisim kazanırdı. TÜBİTAK’ta 500’ün
üzerinde proje yürütüyor, DATAS Projesi’nin teknik birikim
açısından ilk 10’a girecek projelerden birisidir” dedi.
Projenin maliyet açısından bakıldığında belki ilk 100’e bile
giremeyeceğine dikkati çeken Altunbaşak, “Stratejik derin-
liği o kadar fazla ki, yapmak istediğimiz şeyi o kadar iyi ya-
pıyor ki, Ar-Ge açısından baktığımızda ilk 10’a girebilecek
projelerden bir tanesi” dedi.
“Bir simülatörden beklenen bütün unsurlara haiz”
TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN)
Müdürü Dr. Nedim Alpdemir ise DATAS’ın denizaltı persone-
linin taktik ve operasyonel eğitim ihtiyaçlarını karşılamasına
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook