TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 43

43
Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu yeni bir ışık kaynağı olan mavi LED’i (ışık yayan diyot) icat
ettikleri için Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura adlı üç bilim insanına verilecek. Yine Alfred Nobel’in izinde,
insanlığa en büyük katkıyı yapan bir icat Nobel’le ödüllendirilmiş oldu: Mavi LED’ler sayesinde beyaz ışık farklı bir şekilde
üretilebiliyor. LED lambaların gelişmesi sayesinde artık eski ışık kaynaklarına göre çok daha uzun ömürlü ve verimli alternatif
ışık kaynaklarına sahibiz.
Dünyanın Yeni Işığı Mavi Led’ler
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler nano ölçeğe doğru
ilerledikçe, üretilen elektronik cihazlar da gittikçe kü-
çülüyor. Bu cihazlar o kadar küçüldü ki artık insanların
üzerlerine giydikleri kıyafetlerle, ayakkabılarla ve akse-
suarlarla bütünleşik hale geldiler. İnsan merak ediyor,
acaba bu giyilebilir teknoloji ne kadar ileri gidebilir?
Giyilebilir
Teknoloji Dünyası
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44
Powered by FlippingBook