TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 41

41
Geçtiğimiz Ocak ayında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İr-
fan Kandemir ile ülkemizdeki ve dünyadaki balarılarının du-
rumu ile ilgili bir söyleşi yapmış ve kendisinden balarılarının
Türkiye’deki ve dünyadaki popülasyonu ile ilgili araştırmaları
hakkında bilgi almıştık. İrfan Kandemir’in araştırmaları Natu-
re Genetics dergisinin Ekim 2014 sayısına kapak konusu ola-
rak girdi. Biz de hem balarılarını hem de araştırmanın Nature
Genetics dergisinde kapak konusu olarak ele alınma sürecini
İrfan Kandemir’e sorduk.
“Arılarımız Yok Olmuyor”
Nature Genetics’te
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook