TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 40

40
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Bakterilerde antibiyotiklere karşı gelişen direnç endişe verecek bir şekilde günden güne artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Nisan
ayında sunduğu raporda antibiyotik direncini halk sağlığını tehdit eden ve giderek de büyüyen önemli bir sorun olduğunu
açıkladı.
Antibiyotik tedavisinin hastalık yapan bakterilerle savaşmak için tek yol olmadığını düşünen bilim insanları alternatifler bul-
mak için araştırmalarını sürdürüyor.
Antibiyotiklerin Pabucu Dama Atılıyor
İnsanların pek çoğu etik değerlerin, kişiliğin değişmez
bir parçası olduğunu düşünür.
Peki ya kullandığınız dil etik yargılarınızı etkiliyorsa?
Farklı dillerde farklı kararlar veriyor olabilir misiniz?
Başka Dilde Siz
Siz Olmayabilirsiniz
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44
Powered by FlippingBook