TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 39

39
ARDEB’ten Araştırma Destek Programları
Tanıtım Sunumları
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB),
Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları çerçevesinde
akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge
faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve
izlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
2014 yılında (1 Kasım itibarıyla) 37 üniversite ve 46 etkin-
likte toplam 5 bin’e yakın araştırmacıyla temas kuran TÜBİ-
TAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), yıl
sonuna kadar 8 etkinlikte daha sunum yapmayı planlıyor.
Sosyal bilimler de dâhil olmak üzere, her bilimsel alanda
2014 yılında 37 üniversite ve 46 etkinlikte toplam 5 bin’e yakın araştırmacıyla temas kuran
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı, sunumlarına devam ediyor ve yıl sonuna kadar
8 etkinlikte daha sunum yapmayı planlıyor.
proje önerisi kabul eden ARDEB, özel sektör ve kamuda ça-
lışan araştırmacıların projelerine geri ödemesiz destek ve-
riyor. Tüm bu destekler ve proje süreçleri ile ilgili bilgi alış-
verişinde bulunmak amacıyla üniversiteler ve etkinliklerde
gerçekleştirilen sunumlarda, destek ve ödül programlarının
detayları, başvuru kriterleri ve başvuruda dikkat edilmesi
gereken hususlar özetleniyor. Sunumlara katılan araştırma-
cıların programlar ve süreçler ile ilgili soruları cevaplandırılı-
yor, alınan geri bildirimler sayesinde süreçlerde güncelleme-
ler ve iyileştirmeler yapılıyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook