TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 38

38
Bülten
İslam Ülkeleri, TÜBİTAK UZAY’da Bir Araya Geldi
Türkiye, uydu tasarımı, üretimi ve faal olarak kullanımı ko-
nularındaki tecrübelerini İslam ülkeleri ile paylaşıyor. İslam
Ülkeleri Uzay Bilim ve Teknolojileri Ağı ve TÜBİTAK Uzay Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenledikleri
Küçük Uydu Tasarım ve Mühendislik Çalıştayı’nda TÜBİTAK
UZAY, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün (TÜBİ-
TAK UZAY) ve İslam Ülkeleri Uzay Bilim ve Teknolojileri Ağı
(Inter-Islamic Network for Space Science Technologies, IS-
NET) ile birlikte düzenlediği “Uydu Tasarım ve Mühendislik
Çalıştayı”20 Ekim 2014 Pazartesi günü, İslam İşbirliği Teşkila-
tı üyesi ülkelerinden gelen uzmanların katılımı ile Ankara’da
gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış töreninde, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel
ve Teknolojik İşbirliği Bakanlar Komitesi (COMSTECH) Genel
Koordinatörü Dr. Shaukat Hameed Khan onur konuğu ola-
rak konuştu. Khan yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uydu ta-
sarımı ve üretimi konularında önemli mesafeler kat ettiğini
belirterek, Türkiye’nin bu konuda İslam dünyasına öncülük
edebileceğini söyledi.
Khan’dan sonra Pakistan Uzay Ajansı (SUPARCO) ve ISNET
Genel Koordinatörü Arshad Hussain Siraj ve TÜBİTAK UZAY
Enstitü Müdürü Dr. Lokman Kuzu da birer konuşma yaptılar.
Çalıştaya, Azerbaycan, Ürdün, Filistin, Pakistan, Sudan, Mı-
sır, Yemen, İran, Malezya ve Irak uzay ajansları ve uzay ens-
titülerinden uzmanlar katıldı. Çalıştaya, Türkiye’den ise SSM,
UDHB, MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TAİ, ROKETSAN,
HAVELSAN başta olmak üzere ilgili özel kuruluş, dernek ve
üniversite öğretim üyelerinden oluşan çok sayıda davetli
katıldı.
Türkiye, Deneyimlerini Paylaştı
Etkinliğin ilk iki gününde İslam ülkelerinin uzay teknolo-
jileri alanındaki uzmanları ülkelerindeki uydu tasarım faali-
yetleri hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.
Uydu Tasarım ve Mühendislik Çalıştayı’nda, uydu tasarım
ve üretimi konusunda öncü kuruluşlarımızdan TÜBİTAK
UZAY uzmanları da, Türkiye’nin son 10 yılda uydu tasarımı
konusunda edinilen deneyim ve bilgi birikimini İslam ülke-
lerinden katılan uzmanlarla paylaştılar.
2019 İçin Hedef 7 Uydu
Türkiye’nin şu anda uzayda 4 uydusu bulunuyor. TÜRKSAT
5A uydusunun 2015 yılının başlarında, diğer uyduların ise
2017 ve 2019 yıllarında uzaya fırlatılması öngörülüyor. Böy-
lelikle, Türkiye 2019 senesinde uzayda, en az 3’ü yerli üretim
olan, toplam 7 uydudan oluşan bir uydu filosuna sahip ola-
cak. Bu uydu filosu sayesinde Türkiye, Güney Amerika, Kuzey
Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile
Avustralya'nın batısını kapsama alanına katarak, dünya nü-
fusunun yüzde 91'ine kendi uyduları aracılığıyla erişim im-
kânına kavuşacak.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook