TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 12

12
Bülten
"Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin
zemin etüt çalışmaları bitmek üzere"
Temiz üretim ve yenilenebilir enerji kapsamında başka da
önemli projeleri olduğunu belirten Işık, sözlerini şöyle ta-
mamladı:
"Bunlardan biri, 27 bin 200 dönüm büyüklüğündeki Kon-
ya/Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’dir. Bölgenin
zemin etüt çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki
günlerde ön yer tahsisine başlayacağız. Enerji Bakanlığı ile
tahsis edeceğimiz bu alanlara kurulacak güneş santralleriyle
toplamda bin 300 megavatlık yenilenebilir enerji üretilmesi-
ni hedefliyoruz.
Ayrıca güneş enerjisi teknolojisinin ülkemize kazandırıl-
ması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda son aşamaya
geldik. Önümüzdeki günlerde TÜBİTAK Enerji Enstitümüz ve
özel sektör işbirliğiyle Milli Güneş Santrali (MİLGES) Projesi-
nin sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanacak. Diğer
önemsediğimiz projemiz ise Milli Rüzgar Enerjisi Santrali
(MİLRES) Projesi. MİLRES Projesi kapsamında, ilk milli rüzgâr
enerjisi santralini TÜBİTAK, Enerji Bakanlığı, üniversite ve
özel sektör işbirliğiyle tamamladık. 500 kilovatlık kapasiteye
sahip bu ilk milli rüzgâr santralimizin kurulumunu önümüz-
deki aylarda yapacağız. Şimdiki hedefimiz ise 2,5 megavatlık
milli rüzgâr santralinin yapımını gerçekleştirmek ve bu pro-
jelerin özel sektör eliyle seri üretimini sağlamak."
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook