TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 10

10
Bülten
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, törende yap-
tığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği
geçen Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı
(UNIDO) Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman Yıl-
maz ve Küresel Çevre Fonu (GEF) Direktörü Sayın Kevin Bra-
ithwaite ile programı koordine eden TÜBİTAK Başkanı Yücel
Altunbaşak'ı tebrik etti.
Yarışmaya katılan 217 girişimci fikir arasından yarı finalist
olan 27 takımın, eğitim ve mentorluk desteği ile kendilerini
geliştirme imkânı da bulduğunu dile getiren Işık, birinci se-
çilen projenin 8 ülkenin birincilerinin katılacağı, Kaliforniya
Silikon Vadisi'nde yapılacak Global Forum'da Türkiye'yi tem-
sil edeceğini söyledi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı
(UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle düzenlenen "Enerji ve Çevre" konulu uluslararası proje yarış-
masında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Temiz Teknoloji İş Fikirleri Ödül Töreni'ne, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ve çok sayıda davetli katıldı.
Işık, Bakanlık olarak böylesi projeleri önemsediklerini ve
desteklediklerini belirterek, bu fikirlerin Bakanlığın hedefi
olan "yeşil üretim" konusunda da kendilerine güç katacağını
ifade etti. Doğal kaynakların sınırsız bir şekilde tüketileme-
yeceğini anlatan Işık, şunları kaydetti:
"Her şeye, kendimize, tüm canlılara ve doğaya karşı so-
rumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sorum-
suz bir üretimin ve tüketimin faturası yine bize çıkıyor. O
halde doğaya dost, uyumlu bir üretim sürecini geliştirmek
zorundayız. Gerek üretim gerekse de tüketim sürecinde tek-
nolojinin çevreye etkilerini en aza indirmek ve temiz tekno-
lojik üretimi gerçekleştirmek zorundayız. O yüzden biz Ba-
kanlık olarak 'Üç Y' diye formüle ettiğimiz yeşil, yenilikçi ve
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook