TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 19

Mikrodev, TÜBİTAK destekli projesi ile ilk yerli ‘Programla-
nabilir Lojik Kontrol Cihazı’nı geliştirdi. Otomasyonun tıpkı
savunma sektörü gibi ülke ekonomisi açısından stratejik
öneme sahip olduğunu ifade eden Mikrodev BilişimYazılım
Elektronik Ar-Ge Müdürü Mustafa Çayır, “Yoğun ama elde-
ki kütüphaneleri doğru şekillendirerek ortaya çıkarttığımız
çalışmaların neticesinde 2012 yılında, TÜBİTAK desteğinde
şu an en iddialı olduğumuz Programlanabilir Lojik Kontrol
(PLC) ürün ailemizi geliştirdik” dedi.
TÜBİTAK Marmara Teknoket’te Ar-Ge faaliyetlerini sür-
dürmekte olan Mikrodev firmasının 2006 yılında, elektronik
tasarım evi olarak faaliyete başladığını belirten Mikrodev
Bilişim Yazılım Elektronik Ar-Ge Müdürü Mustafa Çayır, “Fir-
mamız, Endüstriyel otomasyon sektöründe ülkemizde yerli
tasarım ve üretimi olan, geniş ürün yelpazesine sahiptir”şek-
linde konuştu. Çayır, TÜBİTAK’ın desteğinin ne denli önemli
olduğunu şu şekilde açıkladı:
“TÜBİTAK’ın Desteği Bizi
Üretim Alanımızda İddialı Konuma Getirdi”
“Otomasyon sektörü, savunma sektörü gibi bir ülke için
stratejik öneme sahiptir. Ülkemizdeki üretim tesislerinden,
enerji sektörüne, makine imalat sanayiinden sulama sistem-
lerine kadar her noktada otomasyon sistemleri kullanılmak-
tadır. Otomasyon sektörünün en yoğun kullanılan bileşeni
Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) cihazlarıdır. Mikrodev
olarak, 2012 yılında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteği kapsamındaki bir
projeyle ilk yerli PLC cihazını geliştirdik. O tarihe dek özel-
likle orta ve üst düzey projelerde tamamen ithalat üzerine
kurulu olan sektöre, yerli alternatif ürün Mikrodev firmamız
tarafından sunuldu. Sektörde ihtiyaçları doğru ve verimli bir
şekilde karşılamak için ürün çeşitliliğine giden firmamız, PLC
ailesi olarak 3 farklı segmentte ürün üretmektedir. Temel
başlangıç düzey PLC’de Uzakdoğu ürünlerini fiyat noktasın-
da rekabet edebilmektedir. Hızlı ve kolay biçimde program-
lanabilme özellikleriyle ürünümüz ön plana çıkmaktadır.”
Dünyada Entegre Wi-Fi'ye Sahip Tek Ürün
Orta düzey PLC’nin daha geniş haberleşme kütüphane-
lerine ve fonksiyonel özelliklere sahip olduğunu sözlerine
ekleyen Mustafa Çayır, “Ethernet, GSM, Wi-Fi gibi opsiyonel
özelliklere ait bu cihaz, dünyada entegre Wi-Fi'ye sahip tek
ürün olarak öne çıktı. Üst düzey proses kontrol serisinde ise
daha gelişmiş haberleşme protokollerini desteklemektedir,
CPU'nun frekansı da daha yüksektir. Böylece 3 farklı seg-
mentte de PLC ürünlerimizi geliştirmiş durumdayız. Mikro-
dev sektörde PLC ailesi dışında; Protokol dönüştürücüler,
Universal Kontrol cihazları, Algılayıcı / Transmitter, Sayaç
Modemleri, GSM Modem ve Uzaktan Kontrol (Remote IO)
ürünleri de üretmektedir” diye konuştu. Mikrodev Bilişim
Yazılım Elektronik Ar-Ge Müdürü Mustafa Çayır açıklamala-
rını şu şekilde tamamladı:
“Üretim 20 Kat Arttı”
“PLC gibi diğer sektördeki önemli ürün HMI (Human Ma-
chine Interface) cihazını firmamız, TEYDEP 1511 projesi
kapsamında geliştirmekte olup, 2014 yılı içinde ilk yerli HMI
olarak piyasaya sunacaktır. Firmamız 2013 yılı içerisinde üre-
tim kapasitesini artırmak amacıyla yine Gebze/Kocaeli’de
son teknoloji SMD dizgi makinelerinin olduğunu fabrikasını
kurdu. Üretim tesislerinde ISO 9001 standartlarında üretim
yapmaktayız. Üretim kapasitemizi bir önceki yıla göre 20 kat
artırdık.
Firmamız 2013 yılı içerisinde, ülkemiz açısından birçok
kritik tesiste PLC ve otomasyon sistemleri uygulamış olup,
önemli kamu binalarının akıllı otomasyon sistemlerini ba-
şarıyla tamamladı. Yaklaşık 2 bin 200 noktasının otomasyon
kontrolünün yapıldığı üst düzey bir yaşam destek sistemi
olan projemiz, 25 firma arasından Mikrodev tek yerli firma
olarak seçildi. Mikrodev, 2013-2014 yıllarında Türkiye gene-
linde 12 bayiye ulaştık, yurt dışında Mısır ve Pakistan’a ihra-
cat yapmaya başladık. Firmamız, 2013 yılında ciromuzu da
bir önceki yıla göre 10 kat artırdık.”
TÜBİTAK Teknopark bünyesinde sektöründe önemli ba-
şarılara imza atan firma başarılı çalışmalarının gelecekte de
sürdürülebilir olmasını amaçlıyor.
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44
Powered by FlippingBook