TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 6

6
Bülten
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Zekeriya ÖZAK Ortada
Kocaeli Valisi Ercan TOPACA
Yarışmaları takip eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, yarışlarda mücadele eden üniversitelerin araçlarını
tek tek inceledi. Işık, daha sonra elektromobil kategorisinde
tasarım ödülü alan Karabük Üniversitesinin "Nar" isimli ara-
cını kullanarak ödül töreninin yapılacağı alana gitti.
Türkiye’nin teknoloji alanında önemli mesafeler kat ettiği-
ni ifade eden Işık, enerji ve otomobilin Türkiye'nin yumuşak
karnı olduğunu söyledi. Enerjide tamamen dışa bağımlılığın
söz konusu olduğuna ve Türkiye'deki her 100 otomobilden
80'inin ithal edildiğine dikkati çeken Işık, bu alanlarda mut-
laka çok ciddi yatırım ve Ar-Ge faaliyeti yürütülmesi gerek-
tiğini anlattı.
"Geçiş Süreci Yaşanıyor"
Işık, alternatif enerjili otomobillerin bu iki alanın kesişim
noktası olduğuna işaret ederek, "Dünyada artık içten yan-
malı motor teknolojisinden alternatif enerjili otomobillere
hızlı geçiş var. Düne kadar içten yanmalı motor teknolojisi
dünyada çok revaçtayken, artık bunun yerini elektrikli ve
hidrojen yakıtlı araçlar almaya başlıyor" diye konuştu.
Dünyada hızlı şekilde hibrit ve elektrikli araç teknolojisi-
nin gelişim sürecinin yaşandığını belirten Bakan Işık, bunla-
rın yavaş yavaş ticarileşmeye başladığını, artık pek çok ünlü
markanın hibrit araçlarını piyasada görmeye başladıklarını
dile getirdi. Işık, mevcut
büyük markaların bir
anda elektrikli ara-
ca geçişinin kolay
olmadığını aktara-
rak, sözlerini şöyle
sürdürdü:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK
TÜBİTAK Başkanı Yücel ALTUNBAŞAK
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook