TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 5

TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları 16-17
Ağustos 2014 tarihlerinde, 62 takımdan oluşan
yaklaşık bin 800 öğrencinin katılımıyla Kocaeli
Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. 1.950 met-
relik Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde iki gün süren
yarışlarda İstanbul Üniversitesi iki kategoride,
Sakarya Üniversitesi ise bir kategoride birinci
oldu.
Y
arışmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, Kocaeli Valisi Ercan TOPACA, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye BaşkanVekili Zekeriya ÖZAK, TÜBİTAK
Başkanı Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK Başkan Yardımcı-
ları Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Erol ARCAKLIOĞLU,
Genel Sekreter Arif KOYUNCU ve üst düzey yöneticiler
katıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, alternatif
enerji kaynaklarına dikkat çekilmesi ve üniversite öğ-
rencilerinin fikirlerinin üretime geçirilebilmesi amacıy-
la 2005 yılından bu yana Alternatif Enerjili Araç Yarışları
düzenliyor. Elektrikli araç uygulamalarında dünya ge-
nelindeki gelişmeler göz önüne alınarak yarışmalara
bu yıl, “Hidrojen” ve “Güneş” kategorilerine ek olarak,
“Elektromobil-Batarya Elektrik Enerjili Araç Yarışı” da
eklendi.
Körfez
Yar
ış
Pisti
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook