TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 35

Bırakın Güneş Işığı İçeri Girsin
Geçmişte Güneş’in batması insanlar için
karanlık anlamına geliyordu. Günümüzde ise
aydınlatmalar, televizyonlar, bilgisayarlar sa-
yesinde daha fazla ışığa maruz kalırken, gün
içinde çevremizdeki yapılar ve içinde bulun-
duğumuz binalar nedeniyle doğal ışıktan
daha az yararlanabiliyoruz. Peki, biyolojik saa-
timiz ve günlük ritmimiz bu değişimden nasıl
etkileniyor.
Melatonin Drakula Hormonu
Esas görevi vücudumuzun biyolojik saati-
ni korumak olan melatonin, epifiz bezinin
karanlıkta salgıladığı bir hormon. Araştır-
macıların yoğun ilgisini çeken bu hormon
üzerinde sürdürülmekte olan çalışmalar
melatoninin kanser, diyabet, sinir sistemi
ile ilgili hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları,
kemik yıkımı ve yaşlanma gibi pek çok bi-
yolojik ve fizyolojik süreç üzerindeki etkile-
rini ortaya koydu.
35
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36
Powered by FlippingBook