TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 55

55
UZAYIN İLK ZİYARETÇİLERİ
Amerikalı astronot Armstrong 1969’da Ay’a ilk defa ayak
bastığında milyonlarca insan televizyonlarının başında he-
yecanla insanlık tarihinin bu önemli olayını izliyordu. Uzay
çalışmalarında zorlu ve uzun bir yolda çok büyük bir başarı
ve zafer elde edilmişti. Ama bu hiç de kolay olmamıştı. İnsan-
lı uzay yolculuğundan önce gerçekleştirilmesi gereken çok
sayıda araştırma vardı. Birtakım fedakârlıklar yapılması ge-
rekiyordu. Uzay yarışında önde olan ABD ve Rusya bilinmez-
lerin çok olduğu bir yolculuğa insanlardan önce hayvanların
gönderilmesine karar verdi. Deneme uçuşları bir canlının
yörüngeye yerleşmesi ve yerçekimi olmayan ortamla karşı
karşıya kalması durumunda hayatta kalabileceğini göste-
rirken, bilim insanlarının da canlıların uzay uçuşlarına nasıl
tepki verdiği konusunda ilk verileri elde etmesini sağladı. Bu
veriler insanlı uzay uçuşlarına önayak oldu. Uzay çalışmaları-
nın öncüleri ve elde edilen başarının kahramanları arasında
hayvanlar da vardı.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56
Powered by FlippingBook